Kan jag få a-kassa om jag arbetar deltid?

Ja, du kan få a-kassa om du arbetar deltid eller halvtid under arbetslösheten, men det finns vissa regler som ska tillämpas. Arbetar du deltid eller halvtid kan du få ersättning i upp till 60 veckor i kombination med arbete. Det gäller oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du har en månadslön eller är timanställd.

60-veckorsregeln ersätter 75-dagarsregeln

Normalt kan du som arbetslös få ersättning från a-kassan i upp till 300 ersättningsdagar. Har du ett barn under 18 år får du 150 dagar till, alltså 450 dagar totalt.

Om du arbetar deltid räknas i stället veckor. Det innebär att du kan få deltidsersättning i 60 veckor under en total ersättningsperiod på 300 eller 450 ersättningsdagar.

Tänk på! En vecka består av 5 ersättningsdagar, och du kan kombinera deltidsarbete och ersättning från a-kassan i 60 veckor.

Tidigare fanns det en regel som kallades 75-dagarsregeln. Den regeln ersattes den 15 maj 2017 med den nya så kallade 60-veckorsprincipen.

60-veckorsregeln i kombination med arbete

60-veckorsregeln innebär att du bara kan få ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. Det innebär att de veckor där du kombinerar arbete och ersättning från a-kassan max får uppgå till 60 veckor. Det gäller även om du har dagar kvar till den ersättningslängd som gäller för heltid, det vill säga 300 eller 450 ersättningsdagar.

Exempel: Du arbetar 1 dag i veckan och får a-kassa de resterande 4 dagarna. Det innebär att du får deltidsersättning och kan få det i 60 veckor. Trots att du bara jobbar en dag varje vecka räknas detta från dina deltidsveckor.

Deltidsdagarna och din totala ersättningsperiod löper parallellt. Är du helt arbetslös en vecka räknas det bara av dina 300 ersättningsdagar, men inte av dina deltidsveckor.

Men om du är arbetslös och arbetar deltid räknas detta som en deltidsvecka, oavsett hur många dagar på en vecka du arbetar.

Exempel: Lisa är arbetslös och får ett tillfälligt arbete på halvtid under åtta veckor. Därefter blir hon återigen arbetslös på heltid. Lisa har då använt åtta av sina 60 deltidsveckor, men bara 20 ersättningsdagar (2,5 x 8).

Finns det någon gräns för hur mycket jag får jobba?

Nej, det finns ingen gräns för hur mycket du får jobba och samtidigt få a-kassa. Så länge du jobbar mindre än 100 procent kan du få a-kassa på deltid. 60-veckorsregeln gäller oavsett hur mycket du jobbar.

Du har två alternativ när veckorna är slut

Om de 60 veckorna tar slut har du två alternativ:

  • Fortsätta arbeta deltid utan någon ersättning från a-kassan.
  • Sluta med ditt deltidsarbete för att söka ett heltidsarbete och under tiden vara helt arbetslös.

Om du skulle sluta på ditt arbete blir du inte avstängd från a-kassan (som normalt vid egen uppsägning). Det förutsätter dock att din inkomst från deltidsarbetet är lägre än ersättningen från a-kassan.

Exempel: Sarah arbetar halvtid parallellt med a-kassa. När 60 veckor har gått har hon 150 ersättningsdagar kvar, men för att använda dem måste hon säga upp sig och söka arbete på heltid.

Hur får jag nya ersättningsveckor?

Om du har använd alla 60 ersättningsveckor måste du uppfylla de villkor som krävs för att få a-kassa för att få nya ersättningsveckor. Det innebär bland annat att du måste ha jobbat minst 60 timmar under minst 6 av de senaste 12 kalendermånaderna. Alternativt måste du ha jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader de senaste 12 månaderna.

Hur ansöker jag om ersättning från a-kassan när jag jobbar deltid?

Det är ingen skillnad på att ansöka om ersättning från a-kassan beroende på om man jobbar heltid eller deltid.

Så ansöker du om ersättning från a-kassan

  1. Skriv in dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen. Även om du jobbar deltid behöver du anmäla dig som arbetslös den tid du inte jobbar. För att kunna få ersättning behöver du vara tillgänglig att arbeta minst 3 timmar per dag och i genomsnitt 17 timmar i veckan. Du måste söka jobb aktivt.
  2. Ansök om ersättning från din a-kassa. Du kan ansöka om ersättning genom att logga in på Mina sidor på din a-kassas hemsida. Du loggar in med BankID. När du har ansökt får du veta vilka blanketter du behöver skicka in.
  3. Skicka in tidrapport och aktivitetsrapport. Du behöver skicka in en tidrapport till din a-kassa varje vecka. Börja göra detta redan innan du får någon ersättning. Du måste också skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen senaste den 14:e varje månad. Där redogör du för vilka jobbsökaraktiviteter du har gjort under föregående månad.
  4. A-kassan handlägger och skickar beslut. När a-kassan har fått en komplett ansökan och en första tidrapport från dig handlägger de din ansökan. Så fort de är klara återkommer de till dig med ett beslut.