Kan jag få a-kassa om jag jobbar utomlands?

Nej, generellt måste du bo och arbeta i Sverige för att kunna få ersättning från a-kassan. Om du arbetar i ett annat europeiskt land än Sverige eller Danmark blir du automatiskt medlem i landets a-kassa då du tjänar pengar och betalar skatt. Arbetar du i Danmark måste du däremot bli medlem i en a-kassa själv.

Du ska få a-kassa i det land du arbetar

Grundregeln är att du ska vara medlem i en a-kassa i det land du arbetar. Det är därför även denna a-kassa som ska ansvara för att ge dig ersättning om du blir arbetslös. Detta kan du läsa mer om under a-kassa vid utlandsarbete.

Tänk på! Ska du arbeta utanför Sverige bör du alltid ta reda på vad som gäller i just det landet.

Bor du i Sverige och arbetar i ett annat EU/ESS-land och återvänder till Sverige minst en gång varje vecka, är du en gränsarbetare enligt EU-reglerna. I dessa fall gäller vissa speciella regler för ansökan om ersättning a-kassa. Du kan även ta med din ersättning från en svensk a-kassa för söka jobb utomlands.

Ersättning från a-kassa för gränsarbetare

Blir du arbetslös från ditt arbete utomlands ska du ansöka om a-kassa i det landet. Däremot finns det särskilda regler för dig som gränsarbetare. Dessa regler beror på hur ofta du rest mellan dessa två länder och om du blivit helt eller delvis arbetslös.

  1. Om du blir helt arbetslös efter att ha återvänt minst en gång i veckan till det land du bor i från det land du arbetat ska du ansöka om ersättning från ditt bosättningsland.
  2. Om du blir delvis eller periodvis arbetslös och bor i ett annat land än det land där du senast arbetade, ska du ansöka om arbetslöshetsersättning i det land där du senast arbetade.
  3. Ett land kan också bedömas vara det land där du är och har varit bosatt, trots att du inte har återvänt till det minst en gång i veckan. Om du blir helt arbetslös och vill ansöka om a-kassa i Sverige efter att ha arbetat i ett annat land ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen och kontakta en svensk a-kassa för information om medlemskap och ersättning. A-kassan bedömer vilket land som du anses vara bosatt i.

A-kassa för att söka jobb utomlands

Om du har rätt till ersättning från din a-kassa i Sverige kan du ansöka om att få ta med ersättningen för att söka jobb i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. För att få din ansökan beviljad måste du vara helt arbetslös och ha varit anmäld på Arbetsförmedlingen under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös.