Kan jag få a-kassa om jag har avgångsvederlag?

Du kan få a-kassa efter att du har haft avgångsvederlag. Däremot kan du inte få a-kassa och avgångsvederlag samtidigt. Ett avgångsvederlag räknas som en lön, och därför kan du inte få ersättning från a-kassan innan den period du fått avgångsvederlag för är över.

Avgångsvederlag vid avslutad anställning

Avgångsvederlag betalas frivilligt ut av din arbetsgivare i samband med att din anställning avslutas. Arbetsgivaren kan välja att erbjuda dig ett sådant om de exempelvis inte kan följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las).

Tänk på! Du kan inte få avgångsvederlag och ersättning från a-kassa samtidigt.

För att kunna få a-kassa efter ditt avgångsvederlag måste du uppfylla de villkor som krävs för att få ersättning samt ha varit medlem i en a-kassa i ett visst antal månader. Om du har funderat på att gå med i en a-kassa kan det därför vara en bra idé att göra det så fort som möjligt. Detta eftersom kvalifikationstiden måste löpa ut innan du har rätt att ansöka om ersättning vid arbetslöshet.

A-kassan räknar avgångsvederlag som lön

Om du får ett avgångsvederlag räknar a-kassan detta som en lön. Din rätt till ersättning från a-kassan försvinner alltså inte, utan skjuts upp tills efter den period som ditt avgångsvederlag täcker upp för din lön.

Exempel: Alexandra har sin sista arbetsdag den 31 april. Hennes genomsnittliga månadslön innan uppsägningen var 20 000 kr/mån och hennes arbetsgivare har gett henne ett avgångsvederlag på 60 000 kr. Hon kommer därför kunna få ersättning från a-kassan 3 månader efter den dag hon blev arbetslös.

Med hjälp av din tidigare genomsnittliga lön beräknar a-kassan hur länge det är tänkt att du ska försörja dig på ditt avgångsvederlag. Efter att det är avgångsvederlaget är ”förbrukat” kan du få ersättning från a-kassan.

Registrera dig på Arbetsförmedlingen direkt

Trots att du har fått ett avgångsvederlag är det bra att du registrerar dig på Arbetsförmedlingen redan din första dag som arbetslös, trots att du inte får a-kassa direkt. Dels får du, tack vare avgångsvederlaget, längre tid på dig att hitta ett nytt arbete. Om du väljer att inte anmäla dig till Arbetsförmedlingen riskerar kan du att förlora din rätt till sjukpenning och du kan även få lägre föräldrapenning.

Du kan även behöva lämna uppgifter och intyg till din a-kassa om att du får avgångsvederlag.