Kan jag få a-kassa om jag har CSN?

Nej, du har inte rätt till a-kassa om du får ersättning från CSN. Om du får ersättning från CSN (gäller både studielån och bidrag) anses du vara studerande och då har du inte rätt till a-kassa. Har du fått studiemedel för en termin men blir klar med dina studier tidigare kan du välja att betala tillbaka ditt studiemedel. Uppfyller du vad som krävs för att få a-kassa kan du då ha rätt till ersättning.

Studerande får inte a-kassa

Om du studerar på heltid så räknas du inte som arbetslös. Trots att du inte har något extraarbete så utgår man alltså ifrån att dina studier är din sysselsättning. Trots detta är det bra att vara medlem i en a-kassa när du studerar.

Tänk på! Du kan inte få a-kassa samtidigt som du får lån eller bidrag från CSN. Samma sak gäller under sommaren när du har en pågående utbildning.

För att kunna få ersättning från en a-kassa krävs det att du varit medlem i minst 12 månader. Det kan därför vara en bra idé att bli medlem i en a-kassa medan du studerar, trots att du inte kan få någon ersättning medan du får lån eller bidrag från CSN. Då kan du nämligen ha rätt till ersättning när du har studerat klart.

Få a-kassa om du studerar på deltid

Om du studerar på deltid har du möjlighet att få a-kassa samtidigt som studerar, förutsatt att dina studier inte finansieras med någon form av studiestöd. För att kunna få a-kassa vid studier på deltid krävs:

  • Att omfattningen på studierna är högst 50 procent av heltid
  • Att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna
  • Att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete
  • Att utbildningen inte finansieras med någon form av studiestöd

Ersättning får beviljas i högst 20 veckor per ersättningsperiod samtidigt som du studerar på deltid. Om du har blivit beviljad studiestöd för dina studier på deltid kan a-kassa inte beviljas samtidigt som du studerar.

Tips! Körkortslån för arbetslösa som CSN kan erbjuda räknas inte som ett vanligt studielån. Därför kan ett sådant körkortslån kombineras med a-kassa.

Det finns dock ett undantag och det är om du har arbetat jämsides med deltidsstudierna i minst 15 veckor innan du blev arbetslös. Då kan du ha rätt till ersättning, även om du får eller har fått studiestöd.

Kan jag få a-kassa efter avslutade studier?

Ja, du kan få a-kassa om du är arbetslös när du är klar med dina studier. Din studietid kan räknas som överhoppningsbar tid, vilket innebär att a-kassan hoppar över studietiden och utgår ifrån eventuellt arbete som du hade innan studierna.

För att studierna ska räknas som överhoppningsbar tid gäller följande krav

  • Studierna ska vara avslutade eller definitivt avbrutna.
  • Du ska ha fyllt 25 år när studierna avslutas eller ha arbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader innan du började studera.

Är du det minsta osäker på vad som gäller i din specifika situation rekommenderar vi att du kontaktar din a-kassa och frågar.