Kan jag få a-kassa med nystartsjobb?

Det beror på hur mycket av din tid som nystartsjobbet upptar. För att kunna få ersättning från a-kassan krävs det att du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du får har ett nystartsjobb på 100 procent får du full lön enligt kollektivavtal och är inte tillgänglig för andra jobb, därför har du inte rätt till ersättning. Om du i stället har ett nystartsjobb på 50 procent kan du få ersättning på deltid från a-kassan, i max 60 deltidsveckor.

A-kassa är en värdefull investering

Vilken a-kassa du kan gå med i beror till stor del på vad du arbetar med eftersom de flesta a-kassor är inriktade på ett specifikt yrkesområde. Ta reda på vilka a-kassor du kan gå med i baserat på ditt yrkesområde och välj därefter en a-kassa som passar dig.

Hitta bästa a-kassan för dig

Gå med i a-kassan så fort som möjligt eftersom du måste ha varit medlem i minst 12 månader innan du blir berättigad ersättning.

För att du med nystartsjobb ska ha rätt till ersättning krävs precis som för alla andra att du uppfyller kraven för att få a-kassa.

Nystartsjobb riktar sig till dig som varit utan arbete en längre tid

Nystartsjobb riktar sig till dig som varit utan jobb under en längre tid eller nyligen kommit till Sverige.

Arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för att anställa dig. Ersättningen som arbetsgivaren får baseras på hur länge du har varit utan arbete.

Någon av dessa förutsättningar krävs för att du ska få nystartsjobb:

  • Du fyller 21–25 år under året och har varit utan arbete i minst sex månader den senaste niomånadersperioden.
  • Du tillhör någon annan åldersgrupp och har saknat arbete under minst tolv av de senaste femton månaderna.
  • Du är ny i Sverige och har inom de tre senaste åren antingen fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande, flykting eller i vissa fall på grund av anknytning eller fått uppehållskort som anhörig till EES-medborgare.
  • Du har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen när beslutet om nystartsjobb tas. För att nystartsjobbet ska beviljas måste din lön ligga på samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen.

Kan jag få a-kassa med introduktionsjobb?

En annan anställningsform är introduktionsjobb, som riktar sig till dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har varit arbetslös en längre tid eller är nyanländ i Sverige. Till skillnad från ett nystartsjobb går ett introduktionsjobb att kombinera med en relevant utbildning.

Ett introduktionsjobb ger dock inte rätt till ersättning från a-kassan, utan du får då lön och anställningsförmåner utifrån arbetsgivarens kollektivavtal eller enligt branschens lönenivåer.