Kan jag få a-kassa om jag har bostadsbidrag?

Ja, om du har bostadsbidrag kan du få ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. Om du förlorar ditt arbete och därmed får lägre inkomster kan du ha rätt till bidrag beroende på dina boendekostnader. Om du redan har bostadsbidrag kan du få en ökning vid arbetslöshet.

Bostadsbidrag är ingen inkomst

Bostadsbidrag är beroende av dina inkomster, boendekostnad och bostadens storlek. Ersättningen du får från a-kassan är däremot grundad på din tidigare lön. Därmed behöver du inte ange att du har ett bostadsbidrag sen tidigare vid eventuell arbetslöshet.

Tips! När du ansöker om a-kassa behöver du inte ange att du får bostadsbidrag.

För att kunna få a-kassa när du har bostadsbidrag gäller samma villkor som vanligt. Du måste uppfylla vissa krav och du måste även ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader innan du blev arbetslös.

Du måste uppge ersättning från a-kassa

När du ansöker om bostadsbidrag behöver du räkna in ersättningen från a-kassa eftersom att själva ersättningen då räknas som en inkomst. Med hjälp av Försäkringskassans Kassakoll kan du räkna ut hur mycket du kan få i bidrag.

Exempel: Göran bor själv, har vårdnad om ett barn och blir arbetslös i maj. När han ska skicka in en ansökan om bostadsbidrag måste han uppskatta sin bidragsgrundande inkomst för hela året. Under januari–april har han arbetat heltid med en månadslön på 18 000 kronor och han har även haft semestertillägg och andra skattepliktiga förmåner på 3 200 kronor. Till och med april har hans inkomst totalt varit 75 200 kronor. Från och med maj månad får Göran ersättning från sin a-kassa. Han beräknar att det blir 99 500 kronor från maj till december. Dessutom räknar han med att få 5 300 kronor i kapitalinkomster.

Den bidragsgrundande inkomsten beräknas då så här: 75 200 kr (januari–april) + 99 500 kr (maj–december) + 5 300 kr = 180 000 kronor. Om man fördelar den inkomsten på 12 månader blir inkomsten i genomsnitt 15 000 kronor varje månad.