Kan jag få a-kassa om jag har pension?

Ja, du kan få a-kassa och pension samtidigt, men det kommer göras avdrag från din dagpenning. Pension ska alltid samordnas med din a-kassa och därför ska du skicka med pensionsbeslut när du ansöker om a-kassa. Om du har rätt till pension under tiden du är arbetslös ska du alltid meddela din a-kassa direkt, eftersom din dagpenning kommer att påverkas av detta. Din sammanlagda ersättning (pension + a-kassa) per dag får inte överstiga din dagpenning. Har du en pension på 26 400 kronor eller mer har du med andra ord inte rätt till någon ersättning alls från a-kassan.

Pensionsåldern höjs 1 januari 2023

Från och med årsskiftet 2022/2023 höjs åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut från 65 till 66 år. Det innebär att förmåner som skulle ha upphört vid 65 år, till exempel ersättning från a-kassan, kan fortsätta att betalas ut ytterligare ett år. Men det gäller bara dig som är född 1958 eller senare. Är du född 1957 eller tidigare upphör fortfarande rätten till ersättning från a-kassan när du fyller 65 år.

Avdrag på dagpenningen vid pension

Om du tar ut allmän pension innan du fyller 65 eller 66 år ska den alltid samordnas med din ersättning från a-kassan. Då beräknas din dagpenning på 65 procent av din dagsförtjänst i stället för 80 procent.

Med allmän pension menas:

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • I vissa fall tilläggspension

Exempel: Om dagsförtjänsten är 1 000 kronor och premiepensionen är 780 kronor per år, blir dagpenningen följande efter pensionsavdrag:
Dagpenning före avdrag: 1 000 kr x 65 % = 650 kr
Pension per dag: 780 kr /260 dagar = 3 kr per dag
Dagpenning efter pensionsavdrag: 650 kr – 3 kr = 647 kr

Avdrag görs även på tjänstepension

Har du avtal med nuvarande eller tidigare arbetsgivare som ger dig rätt till pension före du fyller 65 eller 66 år ska pensionsbeloppet samordnas med ersättningen från din a-kassa, även om du valt att skjuta upp pensionsutbetalningarna. Om du får tjänstepension samtidigt som a-kassa så minskas din dagpenning med 1/22 av månadspensionen, dvs. ditt pensionsbelopp per dag.

Exempel: Om pensionsbeloppet är 9 800 kronor per månad och månadslönen under året före arbetslösheten är 30 800 kronor. Dagsförtjänsten, som ersättningen från a-kassan beräknas på, blir då 30 8000/22 =  1 400 kronor.
Dagpenningen blir då följande under de första 100 ersättningsdagarna:
Dagpenning före avdrag: 1 400 kr x 80 % = 1 120 kr (högsta dagpenning är 910 kr)
Pension per dag: 9 800 kr/22 dagar = 445 kr per dag.
Dagpenning efter pensionsavdrag: 910 kr – 445 kr  = 465 kr

Är du egenföretagare och har tecknat en privat pensionsförsäkring som du dragit av i företagets deklaration, betraktas din pension som tjänstepension.

Privat pension påverkar inte

Har du en privat pensionsförsäkring som du har bekostat utan hjälp av din arbetsgivare påverkar den inte din rätt till a-kassa, när du än börjar lyfta pensionen. Det innebär alltså att du kan ta ut privat pension samtidigt som du får ersättning från din a-kassa utan att ersättningens storlek påverkas.

Vill du gå ur a-kassan?

Har du gått i pension och vill gå ur a-kassan? Går du pension samma månad som du fyller 66 år behöver du inte göra någonting. Ditt medlemskap kommer nämligen avslutas automatiskt då, eftersom du inte längre har rätt att få ersättning när du har fyllt 66 år.

Vill du gå ur a-kassan tidigare än så måste du begära utträde själv. Du kan läsa mer om hur du gör det på vår sida Gå ur a-kassan.