Kan jag få a-kassa om jag har pension?

Ja, du kan få a-kassa och pension samtidigt, men det kommer göras avdrag från din dagpenning. Pension ska alltid samordnas med din a-kassa och därför ska du skicka med pensionsbeslut när du ansöker om a-kassa. Om du har rätt till pension under tiden du är arbetslös ska du alltid meddela din a-kassa direkt, eftersom din dagpenning kommer att påverkas av detta. Din sammanlagda ersättning (pension + a-kassa) per dag får inte överstiga din dagpenning. Det betyder att om du har en pension på 20 000 kronor eller mer så har du inte rätt till någon ersättning från a-kassa alls.

A-kassa gäller bara upp till 65 år

Du kan bara få a-kassa och pension samtidigt om du börjar ta ut din pension innan du fyller 65 år.
Om du är arbetslös har du nämligen rätt till ersättning från a-kassan till och med den sista månaden innan du fyller 65 år. Ditt medlemskap hos a-kassan avslutas den dag du fyller 65 år.

Tänk på! Du kan inte få ersättning från a-kassan efter att du har fyllt 65 år. Därför lönar det sig inte att bli medlem efter att du har fyllt 64 år.

Börjar du närma dig pensionen är det alltså ännu inte för sent att bli medlem i en a-kassa. Men att bli medlem när du är 64 år är däremot onödigt, eftersom du måste vara medlem i a-kassan i 12 månader för att få rätt till ersättning. I det fallet kommer detta att inträffa samtidigt som ditt medlemskap upphör att gälla.

Avdrag på dagpenningen vid pension

Om du tar ut allmän pension innan du fyller 65 år ska den alltid samordnas med din ersättning från a-kassan. Då beräknas din dagpenning på 65 procent av din dagsförtjänst i stället för 80 procent.

Med allmän pension menas:

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • I vissa fall tilläggspension

Exempel: Om dagsförtjänsten är 1 000 kronor och premiepensionen är 780 kronor per år, blir dagpenningen följande efter pensionsavdrag:
Dagpenning före avdrag: 1 000 kr x 65 % = 650 kr
Pension per dag: 780 kr /260 dagar = 3 kr per dag
Dagpenning efter pensionsavdrag: 650 kr – 3 kr = 647 kr

Avdrag görs även på tjänstepension

Har du avtal med nuvarande eller tidigare arbetsgivare som ger dig rätt till pension före du fyller 65 år ska pensionsbeloppet samordnas med ersättningen från din a-kassa, även om du valt att skjuta upp pensionsutbetalningarna. Om du får tjänstepension samtidigt som a-kassa så minskas din dagpenning med 1/22 av månadspensionen, dvs. ditt pensionsbelopp per dag.

Exempel: Om pensionsbeloppet är 9 800 kronor per månad och månadslönen under året före arbetslösheten är 30 800 kronor. Dagsförtjänsten, som ersättningen från a-kassan beräknas på, blir då 30 8000/22 =  1 400 kronor.
Dagpenningen blir då följande under de första 100 ersättningsdagarna:
Dagpenning före avdrag: 1 400 kr x 80 % = 1 120 kr (högsta dagpenning är 910 kr)
Pension per dag: 9 800 kr/22 dagar = 445 kr per dag.
Dagpenning efter pensionsavdrag: 910 kr – 445 kr  = 465 kr

Är du egenföretagare och har tecknat en privat pensionsförsäkring som du dragit av i företagets deklaration, betraktas din pension som tjänstepension.

Privat pension påverkar inte

Har du en privat pensionsförsäkring som du har bekostat utan hjälp av din arbetsgivare påverkar den inte din rätt till a-kassa, när du än börjar lyfta pensionen. Det innebär alltså att du kan ta ut privat pension samtidigt som du får ersättning från din a-kassa utan att ersättningens storlek påverkas.