Kan jag få a-kassa om jag har sjukersättning?

Ja, om du har sjukersättning för 20 eller 10 timmar per vecka kan du ha rätt till ersättning från a-kassan. Blir du sjuk och får sjukersättning för 40 eller 30 timmar per vecka kan du däremot inte få ersättning från a-kassan. På den här sidan berättar vi mer om hur det fungerar och varför.

Då kan du inte få a-kassa och sjukersättning samtidigt

Blir du sjuk och Försäkringskassan beviljar dig hel eller tre fjärdedels sjukersättning, det vill säga 40 eller 30 timmar per vecka, kan du inte få någon ersättning från a-kassan. Det beror på att du då är sjuk i en så pass stor omfattning att du inte uppfyller grundvillkoren för arbetslöshetsersättningen.

För att kunna få a-kassa måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna arbeta minst tre timmar per arbetsdag och 17 timmar per vecka i genomsnitt. Är din arbetsförmåga nedsatt med 30 timmar per vecka är du bara tillgänglig för arbete 10 timmar per vecka.

Då kan du ha rätt till både sjukersättning och a-kassa

Men det finns tillfällen då du kan få både sjukersättning och a-kassa. Får du halv eller en fjärdedels sjukersättning, 20 eller 10 timmar per vecka, kan du nämligen även ha rätt till ersättning från a-kassan. Men värt att komma ihåg är att det kommer att påverka dina arbetsmöjligheter, din arbetstid i genomsnitt och din dagpenning. Arbetsmöjligheterna sänks med motsvarande del som du får sjukersättning för och i dina tidrapporter till a-kassan fyller du i ”helt arbetslös”.

Vad är det för skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning?

Många kan nog blanda ihop sjukpenning och sjukersättning, men det är faktiskt två helt olika begrepp. Här nedanför berättar vi hur de skiljer sig.

Så fungerar sjukpenning

Sjukpenning är en tillfällig ersättning du får från Försäkringskassan under tiden du är sjuk. Ersättningen motsvarar den inkomst du skulle ha haft om du jobbade. Du kan vara sjukskriven på 20, 50, 75 eller 100 procent. Vanligtvis får du sjuklön från jobbet dina två första ”sjukveckor”. Då kan du få sjukpenning först från vecka tre. I vissa fall kan du söka sjukpenning direkt. 

Du kan inte a-kassa om du är sjukskriven.

Så fungerar sjukersättning

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer kunna jobba heltid kan ha rätt till sjukersättning. Är du under 30 år kan du inte få sjukersättning utan får då i stället söka aktivitetsersättning. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig ens kommer kunna arbeta deltid kan även du som är under 30 år ha rätt till sjukersättning.

Tänk på! När du fyller 66 år försvinner din rätt till sjukersättning. Så länge som du är under 66 kan du dock både ta ut ålderspension och ha sjukersättning.

Sjukersättning är som en låg pension, jämfört med sjukpenning som du får i stället för din lön. Som vi nämnde tidigare kan du ansöka om sjukersättning på deltid, och då kan du alltså även ha rätt till ersättning från a-kassan.

Anmäl alltid till Försäkringskassan om din situation ändras

Om dina arbetsmöjligheter skulle förbättras, till exempel tack vare en ny behandling, eller att du börjat studera är det ditt ansvar att kontakta Försäkringskassan. De måste alltid hållas uppdaterade om dina förutsättningar att arbeta och annat som kan påverka din rätt till sjukersättning.

Försäkringskassan gör uppföljningar av din situation med några års mellanrum. Om det då framkommer att du undanhållit information riskerar du att bli av med din ersättning helt.