Påverkar a-kassan min sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?

Nej, a-kassan påverkar inte din sjukpenninggrundande inkomst. Om du blir arbetslös måste du anmäla dig på Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI, men SGI:n är densamma oavsett om du får a-kassa eller inte. Din SGI påverkar inte heller vilken ersättning du får från a-kassan.

Vad är SGI?

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som avgör hur mycket pengar du får i ersättning om du exempelvis skulle bli sjuk eller ta föräldraledigt. Det är Försäkringskassans ersättningar som utgår ifrån din SGI.

Du har rätt till en SGI om du

 • Tjänar minst 12 600 kronor per år, eller förväntas tjäna minst så mycket
 • Har arbetat minst 6 månader i följd, förväntas göra det eller har återkommande perioder av arbete varje år

Har du inte arbetat alls har du inte rätt till någon SGI. I vissa fall kan du få en mycket låg ersättning i så fall, exempelvis en lägsta föräldrapenning på 250 kronor per dag om du är föräldraledig. Men i andra fall får du ingen ersättning alls, exempelvis om du blir sjuk.

Hur beräknas min SGI?

Förenklat uttryckt är din SGI detsamma som din årsinkomst, det vill säga din nuvarande månadslön gånger 12 månader. Om du är anställd och blir sjuk kan du få 80 procent av din SGI i sjukpenning, men som högst 1 218 kronor per dag (7 dagar i veckan) före skatt. Efter ett års sjukskrivning kommer ersättningen sänkas till 75 procent av din SGI. 

Det är vissa inkomster som får räknas med i årsinkomsten, men inte alla. Inkomster som kommer från arbete som du utför räknas i regel som SGI-grundande. Däremot ska inte ersättningar, studiestöd och liknande räknas med.

Exempel! Felicia har det senaste halvåret arbetat heltid och tjänar 28 000 kronor i månaden. Hennes SGI är då 28 000 kr x 12 = 336 000 kronor.

Om du inte har en regelbunden inkomst är det svårare att veta vilken årsinkomst du ska räkna med. Då hjälper Försäkringskassan dig att räkna ut en rimlig årsinkomst när du ansöker om ersättning hos dem.

Vad räknas som SGI-grundande inkomst?

 • Lön före skatt
 • Ob-tillägg
 • Övertidsersättning
 • Provision

Du får alltså inte räkna med ersättningar som inkomst, såsom a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning eller CSN.

Visste du? A-kassans ersättning och Försäkringskassans ersättningar räknas ut på olika sätt. A-kassan utgår ifrån din genomsnittliga dagsinkomst de senaste 12 månaderna, medan Försäkringskassan utgår ifrån din SGI.

Finns det något tak för SGI?

Ja, det finns tak för hur hög SGI:n kan vara. Taket är dock olika högt beroende på vilken ersättning det handlar om, och dessa belopp kan även ändras från år till år. Här nedanför ser du vilka tak som gäller i dagsläget.

Maximal SGI för olika ersättningar

 • Sjukpenning och föräldrapenning: 525 000 kronor (43 750 kronor i månaden) 
 • Vab och ledighet efter förlossning: 393 700 kronor (32 813 kronor i månaden)

Även om du tjänar mer än taken ovan före skatt är det alltså ändå dessa belopp som blir din SGI.

Hur skyddar jag min SGI om jag blir arbetslös?

Om du blir arbetslös behöver du skydda din SGI. Det innebär att du genom vissa åtgärder kan behålla den SGI du hade rätt till när du arbetade även medan du söker nytt jobb.

Skyddar du din SGI kan du få samma ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och vab som när du arbetade, även om du är arbetslös. Om du inte skyddar din SGI riskerar du att inte få ersättning alls om du blir sjuk, vabbar eller är föräldraledig under arbetslösheten.

Tänk på! Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen så fort du blir arbetslös och utan annan sysselsättning. Då behåller du din SGI.

Blir du arbetslös är din SGI skyddad i tre månader från att du blir utan arbete. Därefter skyddar du din SGI genom att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Du måste också aktivt söka arbete och ha möjlighet att arbeta i samma omfattning som din SGI är baserad på.

De här villkoren påminner om grundvillkoren för att få a-kassa. Uppfyller du grundvillkoren för a-kassa bör du i regel också uppfylla villkoren för att behålla din SGI. Däremot har SGI och a-kassan ingen direkt koppling till varandra. Så att du har rätt till det ena är ingen garanti för det andra.

Om du omfattas av någon typ av jobbsökningsstöd är din SGI också skyddad.

Så kan du skydda din SGI om du blir arbetslös

 • Anmäl dig som arbetssökande. Din SGI är skyddad i tre månader från att du blir arbetslös. För att behålla din SGI efter det måste du anmäla dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka nytt jobb.
 • Trygghetsavtal. Omfattas du av ett trygghetsavtal och får månatlig ersättning för att komma tillbaka i arbete skyddas din SGI. Trygghetsavtal kan exempelvis innebära praktik, studier eller start av eget företag.
 • Delta i arbetsmarknadspolitisk program. Deltar du i Arbetsförmedlingens program och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är din SGI skyddad under tiden.

Ersättningarna som nämns i listan ovan är som sagt inte SGI-grundande inkomster, det vill säga de ger dig inte rätt till en ny SGI. Däremot får du behålla den SGI du hade när du arbetade när du får de ersättningarna.

Du kan skydda din SGI med andra ersättningar

Att sluta jobba behöver inte betyda att du blir arbetssökande på heltid. I så fall kan du skydda din SGI på andra sätt. Till exempel kan du ta ut föräldradagar, ansöka om sjukersättning eller börja studera.

I regel kan man säga att din SGI är skyddad så länge du har någon slags betald sysselsättning på sammanlagt 100 %. Det kan vara olika kombinationer av arbete, sjukskrivning, föräldraledighet, semester, studier eller arbetssökande.

Tänk på! Detta förutsätter att du har rätt till en SGI vid den tidpunkt då du slutar arbeta.

Blir du nekad ersättning bör du i princip alltid anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI.

Så behåller du din SGI i olika situationer

 • Föräldraledig. Din SGI är skyddad hela barnets första år. Efter det behöver du ta ut fem dagar med föräldrapenning i veckan för att behålla din SGI, alternativt jobba eller vara inskriven på Arbetsförmedlingen på deltid och ta ut föräldraledighet resterande tiden.
 • Sjukskriven. Kan du inte gå tillbaka i arbete på grund av nedsatt arbetsförmåga är din SGI skyddad så länge du får sjukpenning från Försäkringskassan. Blir du nekad sjukpenning måste du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen inom 25 dagar för att fortsätta skydda din SGI.
 • Gravid. Din SGI är skyddad sex månader innan beräknad förlossning ifall du går ner i tid eller helt slutar arbeta. Även arbetssökande kan behålla sin SGI i det fallet.
 • Studier. Får du studiestöd från CSN under hela tiden du studerar skyddar du din SGI. Det gäller även om du har rätt till CSN men inte tar ut det, så länge du pluggar minst halvtid och påbörjade utbildningen efter 1 juli 2018. Är du tjänstledig för studier inom ditt yrkesområde är SGI:n också skyddad.
 • Tjänstledig. Din SGI är skyddad i tre månader från att du tar tjänstledigt. Vad som händer därefter beror på varför du är tjänstledig. Du ska i alla fall ha någon typ av sysselsättning, exempelvis vara arbetssökande, studera eller få sjukersättning eller föräldrapenning.
 • Avgångsvederlag. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen från den första dagen du får avgångsvederlag för, fortsätt vara inskriven och sök aktivt ett nytt jobb. Då skyddar du både din SGI och kan få rätt till a-kassa efter avgångsvederlaget.

Hur får man tillbaka sin SGI?

Om du har förlorat din SGI kan du inte få tillbaka den du hade. I stället måste du börja arbeta igen för att få rätt till en ny sjukpenninggrundande inkomst. Får du ett nytt jobb som du förväntas ha kvar minst sex månader framåt har du rätt till en ny SGI. Det gäller även om jobbet väntas återkomma i perioder varje år.

Du måste alltså inte först jobba i sex månader för att få rätt till SGI, utan Försäkringskassan tittar även på hur långt anställningen sträcker sig framåt i tiden.