Får jag a-kassa om jag är hemma med sjukt barn?

Nej, du får inte a-kassa om du är hemma med sjukt barn. Däremot kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan för de dagar du är hemma med sjukt barn, även om du går på a-kassa. För att ansöka om föräldrapenning ska du vända dig till Försäkringskassan, inte din a-kassa.

Du får annan ersättning vid VAB

Vård av barn (VAB) innebär att du stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri.

Tänk på! Har du ett möte inbokat hos Arbetsförmedlingen måste du alltid kontakta dem och meddela att du inte kan komma för att du är hemma med sjukt barn.

Reglerna gällande a-kassa och VAB är desamma oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i. När du ska välja en a-kassa att bli medlem i bör du därför fokusera på att jämföra medlemsavgift och andra villkor.

Du får ersättning från Försäkringskassan

Om du är hemma och vårdar ett sjukt barn och därför inte kan söka arbete kan du få ersättning av Försäkringskassan och inte från a-kassan. På din tidrapport markerar du förhinder och sedan ansöker du om tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. I Försäkringskassans Kassakollen kan du se hur mycket ersättning du kan få när du är hemma med sjukt barn. Ersättningen för VAB är generellt lite mindre än 80 % av din vanliga inkomst men det finns en viss maxgräns.