Får jag a-kassa om jag är hemma med sjukt barn?

Nej, du får ingen ersättning från a-kassan om du är hemma med sjukt barn, men däremot kan du ansöka om ersättning för vab (vård av barn) hos Försäkringskassan. På den här sidan berättar vi när du kan ansöka om ersättning för vab, hur du går till väga och vad som är bra att tänka på.

När kan man ansöka om ersättning för vab?

Du kan ansöka om ersättning för vab, även kallat tillfällig föräldrapenning, hos Försäkringskassan om du stannar hemma från jobbet eller avstår ersättning från a-kassan för att ta hand om ett sjukt barn.

Du kan beviljas ersättning för vab om du

  • Är hemma med ett barn som på grund av sjukdom eller smittorisk inte kan gå till skolan eller förskolan (eller motsvarande).
  • Följer med ett barn till BVC (Barnavårdscentralen), läkare, tandläkaren eller BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).
  • Tar hand om ett barn för att barnets ordinarie vårdnadshavare är sjuk.
  • Deltar i en kurs i syfte att lära dig hur du ska sköta ditt barn (kursen ska hållas av en sjukvårdshuvudman).

Vad händer om barnet är sjukt längre än sju dagar?

Skulle barnet vara sjukt i längre än sju dagar måste du skicka in ett sjukintyg till Försäkringskassan. Något att tänka på är att även dagar då du inte tar ut ersättning för vab (exempelvis lördag och söndag) kommer inkluderas i den sjudagarsperioden.

Intyget måste skrivas av en läkare eller sjuksköterska.

Hur hög är ersättningen för vab?

Ersättningen för vab är något lägre än 80 procent av din inkomst, men det finns ett tak för hur stor ersättningen får vara. Skulle du ha tjänat mer än 7,5 prisbasbelopp kommer du inte att få ersättning för den del som överstiger taket.

Hur länge kan man få ersättning för vab?

Ersättning för vab kan som högst betalas ut i 120 dagar per år och barn. Skulle ni vara flera som vabbar för barnet delar ni på dagarna. Två föräldrar kan exempelvis ta 60 dagar var. Har du och den andra föräldern redan tagit ut 60 dagar var under ett år kan ni inte få ersättning för vab om barnets ordinarie vårdare (exempelvis dagbarnvårdare) skulle bli sjuk.

Vad krävs för att beviljas ersättning för vab?

För att beviljas ersättning för vab måste du vara försäkrad i Sverige och barnet ska bo i Sverige, i ett land inom EU/EES eller i Schweiz. Undantag kan göras om du bor eller arbetar i olika länder, eller om du precis har flyttat till Sverige.

En huvudregel är också att barnet ska vara mellan 8 månader och 12 år för att du ska kunna få ersättning för vab. Det finns dock vissa situationer då man kan få ersättning trots att barnet är yngre än 8 månader eller äldre än 12 år.

  • Om barnet är yngre än 8 månader. Här kan undantag från huvudregeln göras om barnet ligger på sjukhus, eller om barnet i normala fall har någon slags ordnad omsorg som inte fungerar just på grund av att barnet är sjukt. Skulle den andra föräldern bli sjuk under sin föräldraledighet kan inte du få ersättning för vab om barnet är yngre än 8 månader, utan ska i stället ta ut föräldrapenning.
  • Om barnet är mellan 12 och 15 år: I det här fallet kan man få göra undantag från huvudregeln om du behöver följa med barnet till en läkare (du måste be läkaren skriva ett intyg om att det var nödvändigt att du närvarade vid besöket), om barnet blir så dåligt att hen inte klarar sig själv (exempelvis hög feber) eller om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Om barnet är äldre än 16 år: Är barnet äldre än 16 år kan du endast få ersättning för vab om barnet skulle bli allvarligt sjuk eller omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I det senare fallet kan du beviljas ersättning om barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet drabbas av en annan sjukdom och tillståndet blir akut.

När och hur ansöker man om ersättning för vab?

Du ansöker om ersättning för vab för de dagar du har vabbat när barnet har tillfrisknat. Du måste ansöka inom 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet. För att ansöka loggar du in på Mina sidor på Försäkringskassans hemsida. Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kan du även beställa hem en blankett (hos Försäkringskassan). Du måste även använda en blankett om en släkting eller vän vabbar i ditt ställe.

Du som är arbetssökande ska fylla i det när du ansöker om ersättning för vab. Det gäller även dig som är arbetssökande på deltid och skulle ha arbetat tiden som du vabbade. Tänk på att du även måste fylla i att du har vabbat i tidrapporten som du skickar in till a-kassan.

Hur lång tid tar det att få besked om ersättningen?

Enligt Försäkringskassan handlägger de ärenden i tur och ordning, och fattar i de flesta fall ett beslut inom 30 dagar från det att de har fått i din ansökan om ersättning. Behöver ärendet utredas ytterligare kan handläggningstiden bli längre. Skulle du behöva komplettera din ansökan med mer information kommer Försäkringskassan meddela dig om det.

Du ser när beslutet är fattat och hur mycket pengar du får på Mina sidor och i Försäkringskassans app. Ersättning för vab betalas ut den 25 varje månad.

Så ansöker du om du deltar i ett av Arbetsförmedlingens program

Först måste du meddela Arbetsförmedlingen att du vabbar och därför inte kan delta i programmet, annars riskerar du att få en varning eller förlora din ersättning. Kontakta Arbetsförmedlingen redan första dagen du är hemma med barnet. Deltar du i praktik, utbildning, sfi (svenska för invandrare) eller någon annan aktivitet måste du även meddela din frånvaro till den specifika aktiviteten. Du kan anmäla din frånvaro direkt via Arbetsförmedlingens hemsida, men du kan även kontakta dem via telefon om du av någon anledning inte kan meddela dem digitalt.

När du sedan ska ansöka om ersättning för vab hos Försäkringskassan anger du vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har varit frånvarande på grund av vab.

Måste man vara barnets förälder för att få ersättning för vab?

Nej, du behöver inte vara förälder till barnet du tar hand om för att kunna få ersättning för vab, så länge du uppfyller Försäkringskassans villkor. Första gången du ska vabba måste du ringa till Försäkringskassan och anmäla det. Hur du gör därefter beror på vilket förhållande du har till barnet. Bor du tillsammans med någon av föräldrarna, är familjehemsförälder, blivande adoptivförälder eller har rättslig vårdnad om barnet kan du ansöka om ersättning via Mina sidor på Försäkringskassans hemsida.

Om du till exempel är släkting, granne eller vän till familjen måste du däremot ansöka via blankett. Du får hem en ansökningsblankett via post efter att du har ringt Försäkringskassan och meddelat att du vabbar. Både du och barnets förälder ska signera blanketten. Ska du vabba igen vid ett annat tillfälle behöver du inte ringa Försäkringskassan och anmäla det, utan du kan då beställa en blankett direkt (via hemsidan eller telefon).

Källor