Kan jag få a-kassa om jag har blivit uppsagd?

Ja, du får a-kassa om du blivit uppsagd. Men det råder andra regler om du blir avskedad. Blir du avskedad har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Då har du ingen rätt till lön eller andra anställningsförmåner och du kommer bli avstängd från a-kassan i 45 dagar innan du har rätt till ersättning.

Vad är skillnaden på att bli uppsagd och avskedad?

Det är viss skillnad på att bli uppsagd och på att bli avskedad. Blir du uppsagd gäller den avtalade uppsägningstiden. Oftast innebär det att du fortsätter arbeta tills uppsägningstiden är slut. Under uppsägningstiden har du rätt till din lön och anställningsvillkoren gäller fortfarande.

Men blir du avskedad måste du lämna din anställning omedelbart, du har inte heller längre rätt till att få lön och anställningsvillkoren gäller inte längre.

För att bli avskedad krävs det att den anställda har misskött sin anställning grovt. En arbetsgivare får alltså inte avskeda en arbetstagare utan giltiga skäl.

Skillnaden på att bli uppsagd och avskedad:

  • Uppsagd. Du behåller lön under uppsägningstiden. Du måste oftast jobba som vanligt under uppsägningstiden. Du behåller anställningsvillkoren.
  • Avskedad. Du måste omedelbart lämna anställningen. Du får inte längre lön och anställningsvillkoren slutar gälla.

Du kan få ersättning från försäkringsbolag om du blivit uppsagd

Det finns vissa försäkringsbolag som betalar ut ersättning om du blir uppsagd. Men tänk på att du måste ha tecknat försäkringen redan innan du blir uppsagd och att krav för ersättning vid uppsägning kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.

Vad är avgångsvederlag?

Ett avgångsvederlag är en slags ersättning som arbetsgivaren kan betala arbetstagaren vid en uppsägning. Det är inte alltid arbetstagaren blir erbjuden avgångsvederlag vid uppsägning. Ofta får man avgångsvederlag om det råder ett starkt minskat arbetskraftsbehov hos arbetsgivaren eller om företaget ska läggas ner.

Tänk på! Företaget måste inte erbjuda avgångsvederlag utan det är frivilligt.

Avgångsvederlag är ingenting man kan få om man själv säger upp sig. Ofta består ett avgångsvederlag av den vanliga lönen och eventuellt någon extra bonus.

Andra fall då avgångsvederlag kan erbjudas är om ett företag har misskött sig, exempelvis brutit mot någon lag eller mot ett avtal. I ett sådant fall kan arbetsgivaren komma överens med arbetstagaren om att betala ut ett avgångsvederlag, i stället för att fallet blir taget till domstol där företaget riskerar att bli skadeståndsskyldigt.

Arbetsgivare behöver giltiga skäl för att avskeda dig

För att en arbetsgivare ska kunna avskeda dig krävs det att du har misskött din anställning. Om du blir avskedad utan giltiga skäl kan du få skadestånd från din arbetsgivare.

Tänk på! Om du blir avskedad blir du avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar.

I en sådan situation kan det vara betryggande att vara medlem i en facklig a-kassa och därmed även i fackförbundet. På så vis kan du få stöd och rådgivning från ditt fackförbund om du skulle bli avskedad.

Du blir avstängd vid otillbörligt uppförande

Det finns flera olika sätt att avsluta en anställning på. Om en arbetsgivare avslutar din anställning genom uppsägning har du rätt till ersättning från a-kassa. I vissa fall har du även rätt till a-kassa vid egen uppsägning.

En arbetsgivare kan välja att avskeda dig om du har “uppträtt otillbörligt”.

Exempel på otillbörligt uppträdande:

  • Du är onykter på jobbet.
  • Du kommer ofta sent.
  • Du har begått avtalsbrott.
  • Du har ogiltig frånvaro.
  • Du har trakasserat någon eller begått ett brott på arbetsplatsen.

Att bli avskedad från en arbetsplats är oftast mer dramatiskt än att bli uppsagd. Har du inte agerat som arbetsgivaren påstår kan du förmodligen få rätt till skadestånd. Är avskedandet korrekt blir du däremot avstängd från din rätt till ersättning från a-kassan.

Avstängning gäller i 45 ersättningsdagar

Vad som gäller angående ersättning från a-kassa om du blivit avskedad regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Samma regler gäller oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i eftersom a-kassorna följer lagen:

43 b § En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppförande skiljts från sitt arbete.

Den 30 juni kom ett tillägg till lagen, som talar om två undantag till regeln om avstängning i 45 ersättningsdagar.

43 c § Bestämmelserna i 43 b § första stycket 1 och 2 ska inte tillämpas om arbetet har upphört

  1. enligt en överenskommelse som har träffats sedan arbetsgivaren har tagit initiativ till att skilja sökanden från arbetet, eller
  2. genom en uppsägning från arbetsgivarens sida och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal

Om du tror att du kommer att bli avstängd från a-kassan bör du ändå anmäla dig hos Arbetsförmedlingen och ansöka om ersättning så att dina avstängningsdagar kan börja avräknas så fort som möjligt.