Kan jag få a-kassa utan att ha jobbat?

Nej, du kan inte få a-kassa utan att ha jobbat. För att kunna få inkomstrelaterad ersättning eller grundersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller vissa villkor för a-kassa. Ett villkor som gäller för båda sorternas ersättning är arbetsvillkoret, vilket innebär att du måste ha arbetat ett visst antal timmar innan du blev arbetslös.

A-kassan har flera olika villkor

Att du måste uppfylla arbetsvillkoret för att kunna få ersättning gäller vilken a-kassa du än väljer att vara eller bli medlem i. Det finns även ett medlemsvillkor som måste uppfyllas för att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning från a-kassa.

Medlemsvillkoret kräver att du varit medlem i a-kassan i minst 12 månader, även kallad kvalifikationstid. På grund av medlemsvillkoret är det alltid bra att gå med i a-kassan i god tid, så du verkligen kan få ersättning om du skulle bli arbetslös.

Arbetad tid är ett krav för ersättning

För att du ska uppfylla arbetsvillkoret krävs det att du arbetat antingen:

  • 60 timmar per månad i 6 månader, eller
  • 420 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 40 timmar/månad)

Arbetsvillkoret ska dessutom vara uppfyllt inom den så kallade ramtiden. Ramtiden är generellt de 12 månaderna närmast före din arbetslöshet. I vissa fall kan du också få räkna med högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid.

Ramtiden kan i vissa fall förlängas. Det kallas överhoppningsbar tid och innebär att du kan räkna med arbete som ligger längre bak än 12 månader i tiden. Överhoppningsbar tid är tid du kan hoppa över för att du inte har jobbat av någon särskild anledning, exempelvis om du varit föräldraledig, sjukskriven eller studerar. Då gäller det dock att du uppfyllde arbetsvillkoret innan du blev föräldraledig, sjukskriven eller började studera.

Vad gör jag om jag inte har jobbat tillräckligt mycket för att få a-kassa?

Om du inte uppfyller arbetsvillkoren, till exempel om du precis har gått ut gymnasiet, kan du ansöka om andra typer av ersättningar. Planerar du att söka jobb är det viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen så fort du blir arbetslös, även om du inte kan få a-kassa. Då kan du nämligen få delta i något av Arbetsförmedlingens program och få till exempel aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Det finns även andra typer av ersättningar att få, till exempel bostadsbidrag eller bidrag från socialstyrelsen. Du kan läsa mer om detta på vår sida om att vara arbetslös utan a-kassa.