Kan jag få a-kassa om jag har en bisyssla?

Ja, i vissa fall har du rätt till a-kassa om du har en bisyssla. Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete. Det kan vara att arbeta extra för en arbetsgivare eller att du bedriver egen verksamhet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas däremot inte som en bisyssla.

A-kassan måste godkänna din bisyssla

Du kan få ditt extraarbete godkänt som bisyssla av din a-kassa och det påverkar då inte din rätt till ersättning. Om du har en bisyssla som du tjänar pengar kan det bli något lättare att ekonomiskt klara av arbetslöshet. Dock är a-kassa det bästa sättet att försäkra sig mot arbetslöshet eftersom ersättningen kan täcka upp till 80 procent av din tidigare inkomst.

Tänk på! Huruvida du kan få a-kassa om du har en bisyssla kan variera beroende på vad din sysslan är och hur mycket inkomst den genererar.

Förutsatt att du får din bisyssla godkänd från a-kassan kan du fortsätta med din extra anställning eller egen verksamhet medan du söker ett nytt jobb.

En bisyssla får inte hindra arbete

När du ansöker om ersättning gör din a-kassa en bedömning huruvida ditt extraarbete ska ses som en bisyssla eller inte. För detta krävs att:

  1. Du har haft det vid sidan av att du arbetat heltid, varje månad i minst 12 månader före arbetslösheten
  2. Du har tjänat högst 3 060 kronor per vecka från extraarbetet
  3. Extraarbetet hindrar inte dig från att ta andra heltidsarbeten
  4. Du inte utökar bisysslan under din arbetslöshet

För att extraarbetet inte ska påverka din ersättning från a-kassa ska du skicka in ett arbetsgivarintyg för extraarbetet samtidigt som du ansöker om a-kassa. Du behöver inte redovisa din bisyssla på tidrapporten eftersom den inte påverkar din ersättning.