Får jag a-kassa när jag är föräldraledig?

Om du kan få a-kassa när du är föräldraledig eller inte beror på om du är föräldraledig på deltid eller heltid. För att kunna få ersättning från a-kassan krävs det att du står till arbetsmarknadens förfogande och att du har för avsikt att arbeta samt att det inte finns något hinder för det.

A-kassa är en bra försäkring

Är du föräldraledig på heltid räknas du inte som arbetssökande eftersom du inte kan arbeta. Om du istället är föräldraledig på deltid kan du ha rätt till a-kassa, trots att du även får föräldrapenning från Försäkringskassan

Tips! Du kan ta ut föräldrapenning på helgen och få ersättning från a-kassa på veckodagar.

För att kunna få ersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller de krav som finns för a-kassa. Du måste bland annat ha varit medlem i en a-kassan en viss tid innan det att du blir arbetslös. Vissa undviker att gå med i en a-kassa för att de tror att det är dyrt, men sanningen är att ett medlemskap inte kostar mer än att ha en prenumeration på en streamingtjänst.

Föräldraledighet på deltid eller heltid

Är du föräldraledig på heltid kommer du inte kunna få någon ersättning från a-kassan. Genom att vara medlem i en a-kassa kan du däremot ha möjlighet att vara delvis föräldraledig och få ersättning från a-kassan under samma vecka, förutsatt är att du står till arbetsmarknadens förfogande och att din barnomsorg är ordnad. Ordnad barnomsorg kan bara både privat eller kommunal:

  • Privat. Exempelvis att mor-och farföräldrar kan ställa upp
  • Kommunal. Exempelvis plats i familjedaghem, förskola eller fritidshem

Anledningen till barnomsorgen måste vara ordnad är att du ska kunna ta ett jobb när du får det. För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du kunna ta arbete om minst 17 timmar per vecka.

Föräldraledighet redovisas på tidrapporten

Om du är föräldraledig under en pågående ersättningsperiod ska du alltid fylla i detta på din tidrapport. Du kan ta ut föräldrapenning på lördagar och söndagar utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan, men detta ska också redovisas på tidrapporten.

Om du har haft ett uppehåll i din ersättning från a-kassan på grund av föräldraledighet på heltid, får du som regel fortsätta på samma ersättningsperiod som du hade innan föräldraledigheten.

Inga föräldradagar kvar och ingen barnomsorg

Om du inte har möjlighet att ta ut fler föräldradagar och inte har ordnat någon barnomsorg kan du inte få någon a-kassa. För att få a-kassa måste du ha barnomsorg ordnad, eftersom du måste vara tillgänglig för jobb när du får ersättning från a-kassan. Teoretiskt sett måste du kunna hoppa in och jobba med kort varsel.

Men a-kassan godkänner inte bara barnsomsorg i form av förskola. Det går också bra om du har någon vän eller släkting som kan ta hand om barnet när du jobbar. I så fall behöver du ge a-kassan kontaktuppgifter till personen som ska passa barnet.

Du kan alltså vara hemma med ditt barn om du är arbetslös och få ersättning från a-kassan, så länge du har någon form av barnomsorg som kan ta hand om ditt barn om du skulle få jobb.