Får jag a-kassa om jag blir gravid?

Ja, förutsatt att du uppfyller de vanliga kraven för ersättning från a-kassa. Att vara arbetslös och gravid kan bli en knepig situation eftersom samma regler för a-kassa gäller trots att du är gravid. Detta innebär alltså att du måste stå till arbetsmarknadens förfogande, vara beredd att anta erbjudna lämpliga arbeten samt att du är aktivt arbetssökande.

Arbetsmarknadens förfogande som gravid

För att kunna få inkomstrelaterad a-kassa krävs det att du varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge, oavsett om du är gravid eller inte. Det kan därför vara en bra idé att gå med i en a-kassa så fort som möjligt för att försäkra dig om att du kan få ersättning från a-kassan om du blir arbetslös under din graviditet.

Tips! Du kan få ersättning från a-kassan om du blir arbetslös under din graviditet. Du måste dock aktivt söka jobb och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Genom att bli medlem i en facklig a-kassa och därmed även gå med i ett fackförbund kan du ta del av många andra förmåner. Skulle du exempelvis bli arbetslös på grund av din graviditet kan ditt fackförbund hjälpa dig eftersom detta inte är tillåtet.

För att få ersättning måste du aktivt söka jobb

För rätt till ersättning från a-kassan om du är gravid är kraven desamma som för alla andra.

  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande och är beredd att ta lämpliga arbeten
  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt 17 timmar i veckan
  • Du har uppfyllt arbetsvillkoret innan du blev arbetslös
  • Du har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader, om du söker inkomstrelaterad ersättning

Skulle du få ett arbete när du är gravid måste du alltså tacka ja till det, på samma villkor som alla andra. Dock behöver du endast ta lämpliga arbeten. Du och din handläggare kan gemensamt komma fram till vilka arbeten som är lämpliga för dig som gravid.

Du är inte skyldig att berätta om din graviditet

Det inte är tillåtet att neka någon anställning på grund av graviditet och du som arbetssökande har ingen skyldighet att upplysa om en graviditet. Om arbetsgivaren skulle ställa en direkt fråga om du är eller planerar att bli gravid inom en snar framtid är det inte heller förbjudet att ljuga (förutsatt att arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön inte är farlig för dig som gravid).

Tänk på! Att inte meddela om din graviditet kan så klart skapa dålig stämning om du skulle få jobbet och du sedan måste berätta att du är gravid. Dock är det inte en skyldighet att berätta om graviditeten.

Din arbetsgivare har inte rätt att säga upp dig med anledning av din graviditet. Arbetsgivaren får inte heller avbryta en provanställning, i förtid avsluta ett vikariat, ofrivilligt omplacera eller på annat sätt missgynna dig, om skälet har samband med din graviditet.

Alternativa ersättningar vid graviditet

Om du inte uppfyller kraven för a-kassa eller inte kan söka jobb på grund av din graviditet finns det andra ersättningar än a-kassa som skulle kunna vara ett alternativ:

  • Sjukskrivning under graviditet. En normal graviditet med besvär som ryggont och trötthet anses inte som en sjukdom. Men du kan ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk under graviditeten, eller om sjukdomen sätter ned din arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Detta måste dock avgöras individuellt.
  • Graviditetspenning. Graviditetspenning kan ges till dig som har ett fysiskt ansträngande arbetsförmåga och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten. Detta kan dock inte hjälpa dig som är arbetslös.

Båda dessa ersättningar betalas ut av Försäkringskassan.