Kan jag få a-kassa om jag har praktik?

Nej, du får inte a-kassa om du har praktik men du kan få aktivitetsstöd vilket motsvarar ungefär samma belopp som ersättning från a-kassa. För att kunna få aktivitetsstöd krävs det att du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program (så som praktik) samt att du uppfyller de grundläggande kraven för ersättning från a-kassan.

Du måste tacka ja till praktik

Har du rätt till ersättning från a-kassa får du samma dagpenning om du har praktik, men det kallas i stället aktivitetsstöd.
Enligt Arbetsförmedlingens regler är jobb och praktik likställt gällande att tacka nej. Det innebär att du som arbetssökande får inte tacka nej till jobb och inte heller till praktik. Om du tackar nej till praktikplats kan du förlora din ersättning från både a-kassa och aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Praktik är en kortare praktisk utbildning

Syftet med praktik är att du ska få möjlighet att visa vad du går för. Målet med praktik är att du ska få anställning efter praktiken eller att du skaffar dig en kompetens som göra att du blir mer intressant för andra arbetsgivare. Dessutom får du en ny referens att hänvisa till när du söker nya jobb efter praktiken.
Om du erbjuds arbete när du har en praktikplats ska du alltid tacka ja till det. Du bör meddela din praktikplats att du ska arbeta så de inte undrar var du tagit vägen.

Ersättningsdagar förbrukas i samma takt

Om du får en praktikplats och har rätt till ersättning från a-kassan får du lika stor ersättning som om du enbart hade fått a-kassa.

Exempel: Aktivitetsstödet är som mest 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor per dag. Är du inte medlem i en a-kassa eller inte uppfyller kraven för a-kassa får du i stället en betydligt mindre ersättning på cirka 223 kronor per dag.

Du fyller i dina tidrapport som vanligt under den perioden med aktivitetsstöd och dina ersättningsdagar förbrukas i samma takt som när du är arbetssökande utan någon aktivitet.