Kan jag få a-kassa vid visstidsanställning?

Ja, du har rätt till a-kassa vid visstidsanställning förutsatt att du uppfyller kraven för att få ersättning från a-kassa. En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning, exempelvis provanställning eller ett vikariat. Storleken på ditt ersättningsbelopp baserat på dina arbetade timmar under de senaste 12 månaderna. Har du arbetat som vikarie 6 av de 12 månaderna innan arbetslösheten kommer du har rätt till ersättning på 50 procent.

Du måste uppfylla kraven för ersättning

För att du ska ha rätt till ersättning från a-kassa vid visstidsanställning gäller det att du uppfyller de vanliga kraven för a-kassa. Bland annat finns det ett villkor som säger att du måste arbetat en viss tid innan du har rätt till ersättning, även kallat arbetsvillkor.

Tänk på! Du måste uppfylla arbetsvillkoret och kvalifikationstiden för att få ersättning.

Har du varit medlem i en a-kassa i mindre än 12 månader har du inte rätt till den inkomstrelaterade ersättningen utan endast en grundersättning. Detta beror på kravet om kvalifikationstiden. Grundersättningen är generellt väldigt låg och det kan vara svårt att klara dig ekonomiskt under din tid som arbetslös. Det är därför en bra idé att vara medlem i en a-kassa.

Från visstid till tillsvidareanställning

En visstidsanställning kan inte pågå hur länge som helst utan är oftast något tidsbegränsad. När en visstidsanställning eller provanställning är slut övergår den till en tillsvidareanställning och därmed kan din rätt till ersättning från a-kassan eventuellt förbättras.

  • Visstidsanställning. Förut behövde arbetsgivaren motivera varför tjänsten skulle vara tidsbegränsad, men det behövs inte längre. Det finns ingen begränsning hur kort en visstidsanställning får vara men den kan som längst pågå två år under en femårsperiod.
  • Vikariat. Arbetar du som vikarie så är du anställd för att ersätta en arbetstagare som inte är i tjänst. Har du varit anställd i mer än två år under en femårsperiod övergår din anställning till en tillsvidareanställning.
  • Provanställning. Med en provanställning får arbetsgivaren möjlighet att pröva dig som arbetstagare och du får chans att prova på arbetsplatsen. Provanställningen får vara i högst 6 månader och under den tiden kan arbetsgivaren säga upp dig utan motivering. Efter prövotiden löpt ut övergår den i en tillsvidareanställning.

För att vara säker på att din arbetsgivare sköter din anställning kan det vara en bra idé att gå med i en facklig a-kassa. Du kan då ta del av fackförbundets andra förmåner som att exempelvis få stöd vid olika osäkra anställningsformer.