Vad är aktivitetsrapport för a-kassa?

Aktivitetsrapporten är en rapport du måste skicka in till Arbetsförmedlingen varje månad för att redovisa vilka jobb du har sökt och vilka aktiviteter du har genomfört för att bryta din arbetslöshet. Att skicka in din aktivitetsrapport är en förutsättning för att du ska få ersättning från a-kassan. Aktivitetsrapporten ska alltid skickas in mellan den 1:a och 14:e den följande månaden.

A-kassan och Arbetsförmedlingen samarbetar

Arbetsförmedlingen och din a-kassa har ett nära samarbete för att du ska få rätt stöd och ersättning. Exempelvis skickar du in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Därefter hämtar a-kassan denna information från Arbetsförmedlingen, för att se att du uppfyller de krav för att få ersättning.

Tänk på! Du måste skicka in din aktivitetsrapport i tid för att få ersättning från a-kassan.

Har du frågor angående din aktivitetsrapport ska du alltid kontakta Arbetsförmedlingen, många svar finns redan på Arbetsförmedlingens hemsida. Där kan du även läsa mer om vad du ska skriva i din aktivitetsrapport.

Aktivitetsrapport är ett krav för ersättning

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid riskerar du att förlora din ersättning från a-kassan. Ju fler gånger du gör det desto längre blir du avstängd och tillslut kan du förlora din ersättning helt och hållet. Då måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du har rätt till ersättning igen.

Så påverkas a-kassan om du inte rapporterar:

  1. Första gången: Får du en varning.
  2. Andra gången: Blir du avstängd 1 ersättningsdag.
  3. Tredje gången: Blir du avstängd 5 ersättningsdagar.
  4. Fjärde gången: Blir du avstängd 10 ersättningsdagar.
  5. Femte gången: Stoppas din ersättning tills dess att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Behöver du hjälp att fylla i din aktivitetsrapport kan du boka ett möte med din arbetsförmedlare.

Brist på rapportering meddelas till a-kassan

Om du inte skickar in din aktivitetsrapport kommer din a-kassa meddelas om detta. Därefter kommer a-kassan:

  • Kontakta dig. Först kontaktar a-kassan dig för att  fråga om orsaken till att du inte skickat in din aktivitetsrapport. Du måste svara din a-kassa inom sju dagar.
  • Fatta beslut. A-kassan tar ett beslut och skickar ett beslutsbrev till dig. Har du inte gett någon anledning till varför du inte skickat in din aktivitetsrapport tar de beslut på de uppgifter de fått från Arbetsförmedlingen.

Skulle du missa att skicka in en aktivitetsrapport bör du kontakta både Arbetsförmedlingen och din a-kassa för att informera om detta, helst innan de kontaktar dig.