Vilken åldersgräns gäller för a-kassa?

För att söka grundersättning från a-kassan måste du ha fyllt 20 år. Den inkomstbaserade ersättningen har ingen nedre åldersgräns. Grundersättning är den ersättning du får trots att du inte är medlem i någon a-kassa, förutsatt att du uppfyller alla villkor för grundersättning. Inkomstbaserad ersättning kan du få om du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

Åldersgränser mellan 20–65 år

Grundersättningen har både en övre och lägre åldersgräns, medan den inkomstrelaterade enbart har en övre. Generellt kan man säga att du kan få ersättning när du är mellan 20–65 år.
Åldersgränserna för ersättningar varierar beroende på vilken ersättning det avser.

Grundersättning:

  • Kan betalas ut tidigast från den dagen du fyller 20 år
  • Rätt till grundersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 år.

Inkomstrelaterad ersättning:

  • Har ingen nedre åldersgräns
  • Rätt till inkomstrelaterad ersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 år.

I Sverige gäller försörjningsplikt till dess att du fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Om du studerar på gymnasienivå eller motsvarande kvarstår försörjningsplikten upp till 21-årsdagen.

Tänk på! Du kan bara få ersättning om du arbetat ett visst antal timmar per månad det senaste året. Om du går på gymnasiet och inte arbetar vid sidan av är det alltså ingen idé att gå med i a-kassan än.

Hitta rätt a-kassa för ditt yrke

Du kan inte få a-kassa när du fyllt 65 år

Du får arbeta efter att du har fyllt 65 år, men det är inget som lagen om arbetslöshetsförsäkring tar hänsyn till. Din rätt till ersättning från a-kassa upphör nämligen att gälla vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 år.
Av den anledningen slutar också ditt medlemskap i a-kassan att gälla samma dag som du fyller 65 år, eftersom du inte längre har någon nytta av det. Det gäller även om du fortfarande arbetar på heltid.

Tänk på! Ditt medlemskap i a-kassan upphör automatiskt den dagen du fyller 65 år, även om du fortfarande arbetar heltid.

Om du tar ut pension i förtid är det möjligt att få a-kassa och pension samtidigt, men då kommer din ersättning från a-kassan att påverkas av detta.