Vilken åldersgräns gäller för a-kassa?

För att söka grundersättning från a-kassan måste du ha fyllt 20 år. Den inkomstbaserade ersättningen har ingen nedre åldersgräns. Grundersättning är den ersättning du får trots att du inte är medlem i någon a-kassa, förutsatt att du uppfyller alla villkor för grundersättning. Inkomstbaserad ersättning kan du få om du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

Åldersgränser mellan 20 och 65 eller 66 år

Grundersättningen har både en övre och lägre åldersgräns, medan den inkomstrelaterade enbart har en övre. Generellt kan man säga att du kan få ersättning när du är mellan 20 och 65 eller 66 år. Den 1 januari 2023 höjs nämligen åldersgränsen i pensionssystemet, och det innebär även höjd åldersgräns för a-kassan. Om du är född 1958 eller senare kan du få ersättning från a-kassan fram till den månad du fyller 66 år, medan du som är född 1957 och tidigare förlorar rätten till a-kassa månaden du fyller 65 år.

Grundersättning

  • Kan betalas ut tidigast från den dagen du fyller 20 år
  • Rätt till grundersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 eller 66 år, beroende på vilket år du är född.

Inkomstrelaterad ersättning

  • Har ingen nedre åldersgräns
  • Rätt till inkomstrelaterad ersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 eller 66 år, beroende på vilket år du är född.

I Sverige gäller försörjningsplikt till dess att du fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Om du studerar på gymnasienivå eller motsvarande kvarstår försörjningsplikten upp till 21-årsdagen.

Tänk på! Du kan bara få ersättning om du arbetat ett visst antal timmar per månad det senaste året. Om du går på gymnasiet och inte arbetar vid sidan av är det alltså ingen idé att gå med i a-kassan än.

Hitta rätt a-kassa för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här

Medlemskapet i a-kassan upphör när du fyller 65 eller 66 år

Din rätt till ersättning från a-kassa upphör som sagt att gälla vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 eller 66 år, beroende på vilket år du är född. I samband med det avslutas också ditt medlemskap i a-kassan, eftersom du inte längre har någon nytta av det. Det gäller även om du fortfarande arbetar heltid.

Tänk på! Ditt medlemskap i a-kassan upphör automatiskt när du fyller 65 eller 66 år, även om du fortfarande arbetar heltid.

Om du tar ut pension i förtid är det möjligt att få a-kassa och pension samtidigt, men då kommer din ersättning från a-kassan att påverkas av detta.