Är a-kassan obligatorisk?

Nej, a-kassan är inte obligatorisk. Att bli medlem i en a-kassa är helt frivilligt och du får även välja själv vilken a-kassa du vill gå med i. Det har tidigare diskuterats huruvida Sverige ska införskaffa obligatorisk a-kassa eller inte, men än så länge är a-kassan inte obligatorisk.

Du kan få ersättning trots att du inte är medlem

Om du inte är medlem i en a-kassa kommer du inte få någon inkomstrelaterad ersättning om du skulle bli arbetslös. För dig som inte är medlem kan du, vid arbetslöshet, maximalt få ut det så kallade grundbeloppet i ersättning. Grundbeloppet är högst 510 kronor per dag till skillnad från den inkomstrelaterade ersättningen som är upp till 80 % av din tidigare lön.

Tips! Du får välja själv vilken a-kassa du vill gå med i förutsatt att du kan tillhöra den a-kassa du valt. Vissa a-kassor riktar in sig på specifika yrkesgrupper.

Vilken a-kassa du ska gå med i är frivilligt, men vissa a-kassor som är knutna till fackförbund tillåter enbart medlemmar från en viss yrkesgrupp. Om du vill skaffa en inkomstförsäkring, antigen privat eller genom ett fackförbund, är det generellt obligatoriskt att vara med i en a-kassa. Detta beror på att inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassa och därför måste du vara med i båda.

Obligatorisk a-kassa har diskuterats länge

Anledningen till att en obligatorisk a-kassa har diskuterat är för att fler ska vara med och bidra till finansieringen av arbetslösas ersättning från både grundersättning och a-kassa. Som det ser ut nu går det att dela in arbetslösheten och “ersättningen” i tre olika steg:

  1. De som får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan eftersom de varit med i minst 12 månader och uppfyller arbetsvillkoret samt övriga krav för ersättning
  2. De som enbart får grundbelopp. Alla de som uppfyller arbetsvillkoret och övriga krav för ersättning, men som inte varit medlemmar i a-kassan i 12 månader eller mer.
  3. De som inte får någon ersättning alls, oftast därför att de inte haft ett arbete tillräckligt länge eller regelbundet för att uppfylla arbetsvillkoret.

Av alla i arbetslösheten får 2 av 3 grupper någon form av ersättning trots att enbart 1 av 3 grupper faktiskt är medlemmar i en a-kassa och betalar en månadsavgift för det. En obligatorisk a-kassa har tidigare föreslagits och skulle exempelvis kunna betalas via skatten. I dagsläget finansieras stor del av utbetalningarna av arbetsgivaravgifter.

A-kassan är en bra försäkring

De flesta arbetstagare är medlemmar i en a-kassa för att det innebär stor trygghet till ett relativt litet pris. Att inte vara medlem i en a-kassa kan leda till ekonomiska svårigheter vid eventuell arbetslöshet. De flesta av de som inte är med i en a-kassa är förmodligen de som själva bedömer att de inte riskerar att bli arbetslösa och de som anser att de inte har råd.