Krävs arbetsgivarintyg för att få a-kassa?

Ja, arbetsgivarintyg krävs för att få a-kassa. Arbetsgivarintyget är en blankett som du ska skicka till a-kassan när du ansökt om ersättning. A-kassan använder den som underlag när de utreder vilken ersättning du har rätt till.

Har du haft flera olika anställningar ska du skicka in ett arbetsgivarintyg för varje anställning. Är det första gången du ansöker om ersättning från a-kassan behöver de intyg för de senaste 12 månaderna innan din arbetslöshet.

Arbetsgivarintyg skickas till a-kassan

Du skickar in ditt arbetsgivarintyg till den a-kassa du är medlem i. Numera finns moderna verktyg för att begära och skicka in arbetsgivarintyg. Läs mer om det på A-kassornas samorganisations hemsida för arbetsgivarintyg.

Du måste varit medlem i minst 12 månader innan du kan få lönebaserad ersättning från a-kassan. Så om du har funderat på att bli medlem bör du gå med så fort som möjligt.

Du ansvarar för arbetsgivarintyget

Om du ansöker om ersättning från a-kassan är det du som är skyldig att lämna uppgifter, så som arbetsgivarintyg. Du har laglig rätt att få ett arbetsgivarintyg utfärdat från din arbetsgivare. Om din arbetsgivare vägrar kan du exempelvis vända dig till ett fackförbund (om du är medlem i både a-kassan och facket) eller hävda din rätt för arbetsgivaren.

Är arbetsgivarintyget inte ifyllt korrekt kan det behöva kompletteras. A-kassan kommer då kontakta dig och meddela vad som saknas.

Du kan även behöva andra intyg

Arbetsgivarintyget är det mest väsentliga intyget för att du ska kunna få din ersättning från a-kassan. I vissa fall kan du även behöva skicka in andra intyg så som:

  • Intyg från Försäkringskassan. Om du fått ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du arbetat
  • Information om avgångsvederlag. Om du fått någon ersättning i samband med att din anställning upphört. Exempelvis om du fått avgångsvederlag.

Du bör alltid kontakta din a-kassa om du är osäker på vilka intyg du ska skicka i samband med din ansökan om ersättning.