Vad händer om jag blir avstängd från a-kassan?

Om du blir avstängd från a-kassan har du ingen rätt till ersättning. Du kan bli avstängd olika länge beroende på vad orsaken till din avstängning är. Du blir avstängd i 45 avstängningsdagar om du orsakat din egna arbetslöshet och du kan även bli avstängd om du missköter ditt arbetssökande. En avstängningsdag är en dag då du annars skulle fått ersättning.

A-kassa genom fackförbund fördelaktigt

Om du sköter ditt arbetssökande och fyller i din tidrapport korrekt riskerar du inte att bli avstängd. Läs på ordentligt om du är osäker på vad som förväntas av dig när du är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och får ersättning från a-kassan.

Tips! I vissa fall kan du slippa att bli avstängd vid egen uppsägning. Om du planerar att säga upp dig själv och har en giltig anledning kan det ibland vara fördelaktigt att vara medlem i en a-kassa genom ett fackförbund.

Ett fackförbund erbjuder många andra förmåner som personlig rådgivning om din arbetsgivare inte betalar ut din lön eller du blir dåligt behandlad på din arbetsplats. Det kan då vara en bra idé att kontakta ditt fackförbund innan du säger upp dig för att försäkra dig om att allt går till på rätt sätt då att du inte blir avstängd från a-kassan.

En avstängning är max 112 kalenderdagar

Avstängningen räknas från och med den dag då händelsen som lett till din avstängning inträffat. Skulle du bli avstängd på nytt under pågående avstängningstid, inleds den nya avstängningen efter utgången av den tidigare.

Tänk på! Två avstängningstider kan inte pågå samtidigt.

En avstängning får inte pågå i längre än 112 kalenderdagar och om du blir avstängd igen får denna inte pågå längre än 112 kalenderdagar från den utgången av den tidigare avstängningstiden. En avstängning upphör alltså när dina avstängningsdagarna räknas av eller när 112 dagar har passerat, därefter inleds de 6 obligatoriska karensdagarna och efter det kan du få ersättning från a-kassan igen.

Du kan förlora din rätt till ersättning

Om du orsakar din arbetslöshet tre gånger under samma ersättningsperiod, om du slutar din anställning på utan giltig anledning, eller om din anställning upphör på grund av otillbörligt uppförande och detta händer tre gånger under en ersättningsperiod, förlorar du rätten till ersättning helt och måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du kan få ersättning på nytt.