Covid-19 – Vilka stöd kan jag få?

Utbrottet av covid-19 i Sverige har påverkat stora delar av samhället, och det är många som är oroliga för sin arbetssituation. Här har vi samlat de stöd som finns just nu för den som på något sätt har drabbats ekonomiskt av virusets konsekvenser. Vi har även sammanställt de tillfälliga reglerna för a-kassan.

Vilka nya regler gäller för a-kassan?

På grund av att många blir uppsagda till följd av covid-19 har nya, tillfälliga a-kasseregler införts. De nya reglerna innebär att kraven för att få a-kassa blir lägre under en tid och att du som är arbetslös kan få högre ersättning.

Lägre arbetsvillkor

För att kunna få a-kassa behöver du ha jobbat ett visst antal timmar i månaden för att kunna få ersättning från a-kassan om du förlorar jobbet. Det gäller oavsett om du är medlem i en a-kassa eller får grundersättning för dem som inte är medlemmar.

Enligt förslaget ska du uppfylla ett av de här villkoren för att få a-kassa:

 • Du har jobbat minst 60 timmar i månaden under sex kalendermånader.
 • Du har arbetat i sammanlagt 420 timmar under sex sammanhängande månader, där varje månad måste innehålla minst 40 timmars arbete.

De tidigare villkoren innebar att bara den som jobbat halvtid eller mer nådde upp till arbetsvillkoret. Men det här förslaget betyder att även du som jobbat mindre än halvtid har möjlighet att få rätt till a-kassa.

Det sänkta arbetsvillkoret gäller till och med den 31 december 2023.

Höjd grundersättning för dig som inte är medlem

Du som inte är medlem i a-kassan kan ändå söka en viss grundersättning. Den baseras dock inte på din inkomst, utan på den tid du har jobbat.

Med de nya reglerna kan grundersättningen från a-kassan bli högst 510 kronor om dagen, i stället för högst 365 kronor om dagen. Det innebär att din ersättning i månaden kan bli upp till 11 220 kronor i stället för 8 030 kronor i månaden.

Regeringen har beslutat att permentera den höjda grundersättningen.

Höjd inkomstbaserad ersättning för medlemmar

A-kassan ersätter bara inkomster upp till ett visst tak. Innan pandemin låg inkomsttaket på 25 025 kronor i månaden. Tjänade du mer än så kunde du inte få ut mer än 20 900 kronor i månaden i ersättning.

Det nya inkomsttaket ligger på 33 000 kronor i månaden. Det innebär att du som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kan få ut upp till 26 400 kronor i månaden, vilket är 80 procent av lönen. Detta betyder också att dagpenningen från a-kassan kan bli högst 1 200 kronor de första 100 ersättningsdagarna, i stället för 910 kronor. Efter 100 dagar är dagpenningen också högre än förut, det vill säga 1 000 kronor i stället för 760 kronor.

Regeringen har beslutat att permentera även den höjda inkomstbaserade ersättningen.

Företag som läggs vilande påverkar inte framtida a-kassa

Egenföretagare måste lägga sin verksamhet vilande för att få ersättning från a-kassan. Det innebär att du inte får utföra något arbete i företaget under den tiden som det är vilande.

När ditt företag blir aktivt igen behöver du i vanliga fall vänta i minst fem år innan du kan lägga företaget vilande igen. Men pauser i företaget under 2020 eller 2021 kommer att undantas från den regeln. Det innebär alltså att om du vill söka a-kassa igen under de kommande åren, kan du lägga ditt företag vilande igen.

Den tillfälliga regeln kommer att fortsätta gälla fram till och med den 31 december 2023.

En del tillfälliga regler har slutat gälla

Några av de tillfälliga reglerna för a-kassa har slutat gälla och återgått till ordinarie regler. Här följer en kort sammanfattning av de regler som inte längre gäller.

 • Kvalifikationstiden var 3 månader under 2020. Varje månad du var medlem i en a-kassa mellan mars och december 2020 räknas som fyra medlemsmånader. Det innebar att du kunde söka inkomstbaserad ersättning redan efter 3 månader. Sedan 3 januari 2021 gäller det vanliga kravet på 12 månaders kvalifikationstid.
 • Tillfällig paus i aktivitetsrapporteringen. Mellan februari och maj 2020 behövde du inte rapportera ditt jobbsökande till Arbetsförmedlingen. Du kunde alltså få ersättning utan att visa upp vilka jobb du sökt under månaden. Sedan dess är dock kravet återinfört.

Vad gör jag om jag blir uppsagd på grund av covid-19?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kopplat till covid-19, gäller de villkor som står i ditt anställningsavtal. Din uppsägningstid är alltså densamma som vid vilket annat tillfälle som helst, och kan bara förkortas om du och arbetsgivaren båda är överens om det.

Om din arbetsgivare vill förkorta din uppsägningstid har du ingen skyldighet att gå med på detta. En sådan överenskommelse riskerar nämligen att påverka din rätt till ersättning från a-kassan. Innan du går med på något sådant bör du därför kontakta din a-kassa för att se hur din ersättning skulle påverkas av detta.

Tänk på! Lagen och kollektivavtal gäller som vanligt, även i rådande situation. Därför måste arbetsgivare följa samma regler för uppsägning och varsel som i andra fall.

Har du arbetat i över ett år hos arbetsgivaren inom de tre senaste åren, har du rätt till företräde om arbetsgivaren behöver anställa personal igen. Företrädelserätten gäller under din uppsägningstid och nio månader från att din anställning har upphört, oavsett vilken anställningsform du har. Du behöver själv göra anspråk på din företrädelserätt till återanställning, och om arbetsgivaren vill gå runt detta måste de först förhandla med facket.

Regeringens extra stöd för korttidspermittering har slutat gälla

Fram till den 30 september 2021 kunde företag få ekonomiskt stöd för att permittera sina anställda. Det stödet har nu upphört att gälla. Din arbetsgivare kan fortfarande permittera dig, men nu gäller det permanenta regelverket som fanns innan coronapandemin.

Tänk på! Eftersom du fortfarande får lön och har en anställning har du inte rätt till någon a-kassa under permitteringen.

Har du blivit korttidspermitterad har du fortfarande kvar din vanliga anställning, men din arbetstid minskas till antingen 20, 40, 60 eller 80 procent.

Tips! Korttidspermittering påverkar inte din rätt till a-kassa om du skulle bli uppsagd längre fram.

Förutom den tillfälliga minskningen av arbetstid och lön, gäller dina anställningsvillkor precis som vanligt. Till exempel gäller samma villkor för uppsägning som om du hade arbetat som vanligt. Om du skulle bli uppsagd och ansöka om a-kassa baseras ersättningen på din ordinarie lön, och permitteringstiden räknas som arbetad tid.

Vad ska jag göra om jag blir varslad om uppsägning?

Ett varsel om uppsägning betyder inte att du faktiskt kommer att förlora jobbet. Det är snarare en sorts förvarning om att en uppsägning kan bli aktuell för flera anställda. Arbetsgivaren är skyldig att meddela Arbetsförmedlingen om större varsel, och ska även meddela facket.

Vid ett varsel har du alltså tid på dig att undersöka dina möjligheter om det skulle bli så att du förlorar jobbet. Ett tips är till exempel att kontrollera om du är medlem i en a-kassa, och gå med om du inte är medlem sedan tidigare. Du kan också förbereda en profil hos Arbetsförmedlingen, men skriv inte in dig som arbetslös förrän du faktiskt har blivit uppsagd och din uppsägningstid har gått ut.

Tips! Att gå med i en a-kassa är det bästa sättet att gardera sig för eventuell uppsägning.

Om varslet går vidare till uppsägning, ska din arbetsgivare ge dig en skriftlig uppsägning i vanlig ordning. Varslet kan också blåsas av, om arbetsgivaren beslutar att inte gå vidare till uppsägning. I det senare fallet påverkas inte din anställning.

Arbetsgivaren kan också varsla om att korttidspermittera personal. Om detta går vidare går du ner i arbetstid med minskad lön, men blir inte uppsagd från din anställning.

Kan timanställda få a-kassa om de får mindre jobb?

Ja, som timanställd kan du ha rätt till a-kassa om du inte längre får lika många arbetspass som tidigare.

Då ansöker du om ersättning för de timmar som du vanligtvis skulle ha jobbat. Har du till exempel jobbat i genomsnitt 40 timmar i veckan tidigare, men arbetsgivaren drar ner på tiden till 20 timmar i veckan, kan du söka ersättning för de 20 timmar du har förlorat.

Du måste uppfylla de vanliga kraven för a-kassa även som timanställd. Till exempel behöver du ha arbetat minst 40–60 timmar i minst sex månader enligt arbetsvillkoret. Du måste också aktivt söka nytt jobb, vara anmäld på Arbetsförmedlingen och rapportera ditt arbetssökande.

Vilka stöd kan jag få som egenföretagare?

En stor del av de stöd som har införts från regeringens håll har riktats till egenföretagare. Vilka stöd som just du kan ta del av beror dock på vilket typ av företag du har och om du har några anställda eller inte.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifter för anställda mellan 19 och 23 år är tillfälligt lägre. Det innebär att arbetsgivaren kan betala 19,73 procent i avgift i stället för 31,42 procent. Detta gäller från den 1 januari 2021 till den 31 mars 2023. Det är i arbetsgivardeklarationen som du anger att du vill begära sänkt avgift.

Under juni, juli och augusti 2022 sänks arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar ytterligare.

Skjuta upp skatter, avgifter och moms

Arbetsgivare kan få skjuta upp preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Det är för att företaget ska förbättra sin likviditet, det vill säga företagets förmåga att på kort sikt kunna betala räkningar och andra utgifter vid oväntade situationer.

Har du redan betalat in skatt för perioden kan du få den återbetald från Skatteverket. Du kan skjuta upp skatten i 12 månader, men som längst till den 12 mars 2022. Moms som redovisas en gång per år kan skjutas upp som längst till den 17 januari 2023.

Det är också möjligt att skjuta upp andra typer av skatter. För att skjuta upp skatt ansöker du om så kallat tillfälligt anstånd med skattebetalning hos Skatteverket.

Omställningsstöd för minskad omsättning

Företag som tappat i omsättning kan ansöka om stöd för sina fasta kostnader. Det gäller till exempel hyra, försäkringar och räntor, men däremot inte lönekostnader.

Just nu kan företag få 70–90 procent procent av kostnaderna i stöd, med ett maxtak på 97 miljoner kronor över alla perioder. Stödet gäller företag med F-skattsedel som tappat i omsättning jämfört med samma period året innan. Hur stort tappet måste vara beror på vilken period du ansöker för.

Då kan Skatteverket besluta om omställningsstöd

Skatteverket kan besluta om omställningsstöd för stödperioderna augusti 2020 – februari 2022 senast den 30 juni 2022. När det gäller särskilt drabbade företag kan Skatteverket besluta om omställningsstöd för stödperioderna augusti 2020 – september 2021 senast den 30 juni 2022.

Vilka stöd för företag gäller inte längre?

 • Statlig lånegaranti. Fram till den 31 december 2020 kunde företag ansöka om statligt garanterade lån.
 • Rabatt på hyreskostnader 2020. Företag i extra utsatt branscher kunde du få rabatt på hyreskostnader mellan 1 april och 30 juni 2020.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivare kunde begära sänkt arbetsgivaravgift för perioden 1 mars till 30 juni 2020.
 • Sänkta egenavgifter. Egenavgifterna för enskilda firmor sänktes under beskattningsåret 2020.
 • Sjuklönekostnader. Staten betalade vissa sjuklönekostnader fram till 30 september 2021.
 • Stöd för lokalhyra. Fram till den 30 september 2021 kunde företag ansöka om stöd för lokalhyra mellan 1 januari och 31 mars 2021.
 • Omsättningsstöd för enskilda företagare. Enskilda firmor som tappade delar av sin omsättning kunde ansöka om stöd för detta fram till den 30 september 2021.

Vilka stöd gäller för enskild firma?

Enskild firma skiljer sig från andra företagsformer, genom att det är du som fysisk person som utgör företaget. Det finns därför ingen tydlig skillnad mellan dig och din enskilda firma.

I vissa av regeringens besked framgår det tydligt vilka företagsformer som omfattas av stödinsatserna. I andra fall har det varit upp till aktörer i företagarbranschen att tolka reglerna för stöden.

Det här gäller dig som driver enskild firma

 • Sänkta egenavgifter. Du behöver inte betala lika mycket egenavgifter under beskattningsåret 2020.
 • Skjuta upp vinstskatt. Att sätta av vinstskatt till periodiseringsfonder är ett specifikt framtaget stöd för enskilda firmor.
 • Vilande företag påverkar inte a-kassa. Om du väljer att lägga din enskilda firma vilande under 2020 eller 2021 och sedan tar upp företaget igen, kommer det inte att hindra dig att lägga företaget vilande igen inom fem års tid. Det kommer alltså inte att påverka din framtida a-kassa.