Får jag a-kassa om jag är sjukskriven?

Nej, du får inte a-kassa om du är sjukskriven. Du kan däremot få rätt till sjukpenning från Försäkringskassan i stället. Blir du sjuk under din arbetslöshet ska du fylla i det på din tidrapport och sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att kunna få sjukpenning. Misstänker du att du kommer att vara sjuk under en längre tid ska du även avanmäla dig hos Arbetsförmedlingen och bara ta ut sjukpenning.

A-kassan kan undanta sjukskrivning

Alla a-kassor tillämpar samma regler gällande a-kassa om du är sjukskriven. Det innebär att du inte kan få sjukpenning och a-kassa för samma tid, oavsett vilken a-kassa du är med i. Däremot kan sjukskrivning tas hänsyn till gällande krav för ersättning från a-kassa om du blir arbetslös senare.

Sjukdom före arbetslösheten

Den ersättning du får från a-kassan baseras på din tidigare lön och antal arbetade timmar under de 12 månader innan du blev arbetslös (den så kallade ramtiden). Har du varit sjuk i hela kalendermånader får du hoppa över de månaderna när ersättningen beräknas och på så sätt förlänga ramtiden. Det gäller även om du är sjukskriven på 75 eller 50 procent.

Den längsta tiden du får hoppa över är dock fem år vilket du bör ha i åtanke om du är sjukskriven en längre period och förväntar dig ta ut a-kassa när du är frisk igen.

Sjukdom under arbetslösheten

Om du blir sjuk när du är arbetslös och har a-kassa ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan inte vara sjuk och arbetslös samtidigt.

  • Sjuk enstaka dagar. Anmäl till Försäkringskassan för att få sjukpenning. Deklarera även dina sjukdagar på din tidrapport (även om du inte får sjukpenning).
  • Sjuk längre period. Anmäl till Försäkringskassan för att få sjukpenning och avanmäl dig hos Arbetsförmedlingen.

Om du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Vad händer om jag bara är sjukskriven på deltid?

Om du har varit sjukskriven på deltid och arbetat resterande tid, och sedan blir arbetslös, bör du kunna få a-kassa för den tiden som du arbetade. Ett annat alternativ är att du blir sjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan på heltid.

Vi har en sida om a-kassa och deltidsarbete där du kan läsa mer. Informationen på den sidan gäller dock främst att få a-kassa samtidigt som man får lön för deltidsarbete. Vill du veta exakt vad som gäller i just din situation rekommenderar vi att du kontaktar din a-kassa.

Vad händer när sjukpenningen upphör?

Om din sjukpenning är på väg att upphöra ska Försäkringskassan erbjuda dig ett omställningsmöte med Arbetsförmedlingen. Du kommer få information om vad Arbetsförmedlingen kan göra för dig på vägen tillbaka till arbetslivet, och du kan även få hjälp med att skriva in dig som arbetssökande.

Om du tackar nej till mötet måste du komma ihåg att själv skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast 25 dagar efter din sista dag med sjukpenning. För att du ska kunna skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) måste du aktivt söka arbete och vara beredd att ta en anställning med en arbetstid som motsvarar den du hade på din tidigare anställning.

Missar du att anmäla dig till Arbetsförmedlingen inom 25 dagar räknas inte längre tiden du har varit sjukskriven som överhoppningsbar tid. Du kan då bara få ersättning från a-kassan om du uppfyller kraven för att få a-kassa. Om du inte uppfyller kraven måste du ansöka om andra typer av ersättningar. Du kan läsa mer om vilka andra ersättningar du kan få i vår text om att vara arbetslös utan a-kassa.