Vilken är Försäkringskassans roll vid arbetslöshet?

Försäkringskassan och a-kassorna har ett visst samarbete. Exempelvis kan a-kassan få information om dina sjukperioder och föräldraledighet från Försäkringskassan. De samarbetar även gällande aktivitetsstöd, vilket du får utdelat från Försäkringskassan.

Försäkringskassan och a-kassan samverkar

Vissa ersättningar vid arbetslöshet ges från Försäkringskassan och andra från a-kassan. Dock har dessa ofta ett nära samarbete så du kan få hjälp i hur du ska hantera dina ärenden. I regel får du vanlig arbetslöshetsersättning från a-kassan och aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Tänk på! Du får större aktivitetsstöd om du är medlem i en a-kassa.

Om du är medlem i en a-kassa får du delvis ett större belopp i vanlig ersättning om du skulle bli arbetslös. Dessutom blir även aktivitetsstödet större genom ditt medlemskap.

Aktivitetsstöd ges från Försäkringskassan

Storleken på ditt aktivitetsstöd räknas ut av din a-kassa. Därefter skickar de denna information till Försäkringskassan.

Dagar med aktivitetsstöd räknas sedan av från din ersättningsperiod hos a-kassan. Sedan meddelar Försäkringskassan i sin tur din a-kassa om hur många dagar de betalat ut aktivitetsstöd.

Får du aktivitetsstöd ska du skicka in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen på samma sätt som när du är arbetslös och får ersättning från a-kassan.

A-kassan hämtar information om dig

A-kassan hämtar mycket nödvändig information gällande din livssituation och ersättning från Försäkringskassan. Det kan exempelvis vara:

  • Sjukdom och föräldraledighet. Information om hur länge och omfattning.
  • Om du har barn under 18 år. Du får längre ersättningsperiod från a-kassan om du har barn under 18 år och därför kan a-kassan hämta denna information från Försäkringskassan
  • Din pension. Har du ansökt om pension i samband med att du får ersättning vid arbetslöshet måste du informera din a-kassa om detta och skicka in ett pensionsbeslut. I vissa fall kan a-kassan hämta viss information om din pension från Försäkringskassan.

A-kassan kan däremot inte se hur mycket ersättning du fått från Försäkringskassan.