Finns det någon fristående a-kassa?

Ja, det finns en fristående a-kassa som inte är knuten till någon intresseorganisation. När du läser om att en a-kassa är knuten till en intresseorganisation innebär det generellt att det är en a-kassa som har en koppling till ett fackförbund. I dagsläget finns det även en a-kassa som är fristående och som inte är inriktad på något specifikt yrkesområde, Alfakassan.

Alfakassan ger ut grundersättningen

Alfa-kassan grundades 1998 och är den enda a-kassan som är fristående och inte knuten till någon intresseorganisation eller fackförbund. Alfakassan har en frivillig inkomstrelaterad försäkring, det vill säga en a-kassa, som deras medlemmar kan ta del av. De har även fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till de som inte är ansluta till någon a-kassa eller inte varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge.

Gå med i a-kassa utan att vara med i facket

Att gå med en fristående a-kassa kan vara en fördel för dig som inte riktigt vet vilken annan a-kassa du ska tillhöra eller om du helt enkelt inte vill vara medlem i en a-kassa som är knuten till facket. Alfakassan följer lagen om arbetslöshetsförsäkring precis som alla andra a-kassor och därför gäller samma regler för ersättning trots att det är en fristående a-kassa.

5 fakta om Alfakassan:

  1. Är öppen för alla yrkesgrupper
  2. Välkomnar både arbetslösa, anställda och företagare
  3. Är fristående från facket och andra intresseorganisationer
  4. Betalar ut både grund- och inkomstrelaterad ersättning till anslutna
  5. Betalar dessutom ut grundersättning till den som inte är med i en a-kassa

Det kan vara bra att ha i åtanke att när du går med i ett fackförbund att det kan ingå många andra förmåner som exempelvis juridiskt stöd, karriärsrelaterade tjänster och andra försäkringar.  Det kan därför vara värt att se över dina andra möjligheter innan du väljer att gå med i den fristående Alfakassan.