Hur många karensdagar är det för a-kassa?

Varje ny ersättningsperiod har sex karensdagar. En karensdag är en slags kvalifikationsdag som du inte får någon ersättning för trots att du är arbetslös och uppfyller villkoren för ersättning. Karensdagarna måste vara uppfyllda inom en 12-månadersperiod, och för att de ska räknas måste du fylla i en tidrapport.

Alla a-kassor har lika många karensdagar

Antalet karensdagar är detsamma oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Du behöver alltså inte ta hänsyn till karenstiden när du ska välja vilken a-kassa du ska gå med – den är alltid sex dagar.
Under karensdagarna får du ingen ersättning från a-kassan. Det kan därför vara bra att lägga undan lite av din sista lön för att klara dig under karenstiden.

Karensdagarna gäller även för deltidsarbetslösa

Karensdagar kan liknas vid självrisk vid en försäkring. Eftersom a-kassan är en arbetslöshetsförsäkring är det naturligt att det även ska finnas en ”självrisk” för det. Om du är arbetslös på deltid och ska få ersättning på deltid anpassas karensdagarna till det.

Exempel: Philip har arbetat heltid och blir arbetslös. Han hittar ett deltidsarbete på 50 % och ska därför få ersättning från a-kassan för resterande 50 %. Första veckan dras därför 2,5 karensdagar, andra veckan dras 2,5 till. Den tredje veckan dras en karensdag och han får ersättning för 1,5 ersättningsdag. Efter det har karenstiden löpt ut och Philip börjar få ersättning 2,5 dagar i veckan.

Om du är arbetslös på heltid och ska få full ersättning från a-kassan räknas karensdagarna som vanliga ersättningsdagar. Det innebär att det går fem karensdagar den första veckan och en karensdag den andra veckan. Därefter har du fyra ersättningsdagar med full ersättning.

Karensdagarna har tillfälligt sänkts till två dagar

Fram till och med den 31 december är det endast två karensdagar som gäller. Mellan den 13 april 2020 till den 3 januari 2021 gällde inga karensdagar för a-kassan. Det innebar att du som fick ersättning beviljad för den perioden fick pengar utbetalda redan från din första arbetslösa dag. De sex karensdagarna återinfördes igen, men riksdagen tog under 2021 ett nytt beslut att sänka karensvillkoret från sex till två dagar och den regeln kommer gälla under hela 2023.

Karensdagar vid egen uppsägning

Om du säger upp dig själv och inte har något giltigt skäl till det blir du avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. Det är egentligen inte någon karenstid, utan det kallas för avstängningsdagar.

När dina avstängningsdagar är slut måste du även vänta ut karenstiden innan du kan börja få a-kassa. I normala fall skulle du alltså behöva vänta i sex karensdagar, men under hela 2023 är det bara två karensdagar som gäller.

Du kan läsa mer på vår sida om a-kassa vid egen uppsägning.