Hur fungerar ett kassakort?

Kassakort är ett slags kort som du ska fylla i dag för dag när du får ersättning från a-kassan. Du kan enkelt fylla i kortet online på din a-kassas hemsida. Kassakortet ska skickas in när alla dagar är ifyllda och du får inte skicka in det i förväg. När kassakortet är ifyllt ska du skicka in det mellan den 1-14 följande månad om du vill få din ersättning utbetald i tid.

Skicka in kassakortet i tid

Ditt kassakort kan du antigen fylla i på din a-kassas hemsida eller genom att beställa hem fysiska kort som du sedan postar in. Det är ditt ansvar att fylla i ditt kassakort och skicka in det i tid. Om du fyller i kortet felaktigt riskerar du att bli avstängd från a-kassan under en viss tid.

Tänk på! Kommer kassakortet in till a-kassan för sent kommer din utbetalning dröja.

Oavsett om du enbart får grundersättning eller inkomstrelaterad ersättning måste du skicka in dina kassakort. Det gäller även dig som inte är medlem i någon a-kassa men ansöker om arbetslöshetsersättning. Du får dock betydligt högre ersättning genom att vara medlem i a-kassan.

8 situationer – Hur du fyller i ditt kassakort

Hur respektive kassakort ska fyllas i kan variera beroende på vilken a-kassa du är medlem i. Se till att ta reda på om det finns några specifika instruktioner hos din a-kassa. Detta gäller dock generellt för alla:

  1. Arbetslös. Dagar då du varit helt arbetslös markerar du kolumnen “Arbetslös” på ditt kassakort. Detta gäller även lördag och söndag.
  2. Förhindrad. Att vara “förhindrad” innebär att du varit förhindrad från att söka och/eller ta arbete. Om du inte har något arbete ska du kryssa i förhindrad på kassakortet för de dagar du vill vara ledig från arbetssökande. Tänk på att du inte får någon ersättning från a-kassan för de dagar du varit förhindrad.
  3. Jour och beredskap. Tid som du får lön för räknas som arbetad tid och därför ska alla betalda jour- och beredskapstimmar fyllas i som “Arbete” på kassakortet. Det gäller även sovande jour.
  4. Semester. Fyll i kolumnen “Semester” om du haft semester från ditt arbete och kolumnen “Förhindrad” om du vill vara ledig från arbetssökande. Tänk på att din ersättning från a-kassan påverkas om du har semester.
  5. Sjuk eller har föräldrapenning. I kolumnen “Sjuk/Föräldrapenning” fyller du i de dagar du har varit sjuk (med eller utan sjukpenning/sjuklön), haft föräldrapenning (även dagar på grundnivå/lägstanivå och tillfällig föräldrapenning), graviditetspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning. Välj den ruta som avser rätt omfattning, dvs om du varit sjuk/haft föräldrapenning på hel eller deltid. Har du varit sjuk eller föräldraledig i mindre omfattning än heltid betraktas övrig tid som arbetslös. Du behöver då inte markera i rutan arbetslös.
  6. Studerar heltid. Om du studerar heltid ska du kryssa i “Förhindrad”.
  7. Sysselsättningsgrad. Om du arbetar deltid med schemalagd arbetstid, oavsett om du har timlön eller månadslön, ska du fylla i din sysselsättningsgrad. Arbetar du halvtid ska du fylla i 50 % som sysselsättningsgrad. Har du arbetat mer än ordinarie sysselsättningsgrad ska du markera för din extra arbetade tid i rutan för arbetade timmar för respektive dag.
  8. Timanställd/behovsanställd. Om du är timanställd eller behovsanställd fyller du i hur många timmar och minuter du arbetat under kolumnen “Arbete”.

Tänk på att du alltid ska kontakta din a-kassa om du är osäker på hur du ska fylla i ditt kassakort eller om du behöver hjälp med att fylla i det.

Se till att fylla i kassakortet ordentligt

Skulle du fylla i ditt kassakort felaktigt eller slarvigt kommer din a-kassa förmodligen skicka ett nytt som du får komplettera eller fylla i. Detta kommer med största sannolikhet fördröja din utbetalning av ersättning.

Om du fyller i oriktiga eller vilseledande uppgifter kan du behöva lämna tillbaka den ersättningen du fått. Du kan även bli av med din ersättning mellan 45 och 195 dagar om du anses varit grovt vårdslös eller medvetet lämnat felaktiga uppgifter. Du kan även behöva uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan du får ansöka om ny ersättning, bli utesluten under ett års tid och till och med bli polisanmäld.