Vad krävs för att få a-kassa?

Vad som krävs för att få a-kassa regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring, och det är samma regler som gäller oavsett vilken a-kassa du väljer. Först och främst krävs det att du faktiskt är medlem i en a-kassa, och för att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader innan du blev arbetslös. Dessutom måste du uppfylla tre grundvillkor och ett arbetsvillkor.

Alla a-kassor har samma krav

Om du har blivit arbetslös måste du uppfylla vissa grundvillkor och arbetsvillkor för att kunna få ersättning från a-kassan. Under en ersättningsperiod måste du dessutom fylla i din tidrapport korrekt och följa reglerna för hur du söker nytt arbete under tiden du får ersättning från a-kassan.

Tänk på! Innan pandemin var arbetsvillkoren för att få a-kassa hårdare, men för att dämpa pandemins effekter på arbetsmarknaden infördes lättnader. De nya reglerna gäller fram till och med den 31 december 2023.

Uppfyll kraven och få ersättning från a-kassan

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan finns det några krav du måste uppfylla, och här nedanför kan du läsa mer om vad de innebär.

1. Du har en kvalifikationstid på minst 12 månader

För att kunna få inkomstbaserad ersättning, det vill säga ersättning som baseras på din tidigare lön, krävs det att du är medlem i en svensk a-kassa och att du har varit det i 12 månader. De här första månaderna av ditt medlemskap kallas kvalifikationstid. Du måste ha uppfyllt kvalifikationstiden innan du blev arbetslös för att du ska få inkomstbaserad ersättning.

Du måste inte ha varit medlem i samma a-kassa i 12 månader för att få ersättning. Det går bra att byta a-kassa, så länge det inte blir något avbrott i medlemskapet. Om du till exempel lämnar din nuvarande a-kassa den 19 december, måste du gå med i den nya a-kassan senast den 20 december. Annars måste du uppfylla kvalifikationstiden på nytt. Du kan läsa mer om hur du byter a-kassa utan att det blir avbrott i kvalifikationstiden på vår sida om att byta a-kassa.

Är du inte medlem i en a-kassa kan du få ersättning från grundförsäkringen, men det är ett betydligt mindre belopp än den inkomstbaserade.

2. Du uppfyller grundvillkoren

Det finns några grundvillkor som du måste uppfylla för att få ersättning under din arbetslöshet.

  • Du kan arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

3. Du uppfyller arbetsvillkoret

Du måste ha arbetat ett visst antal timmar under en viss period för att få ersättning från a-kassan. Du kan uppfylla arbetsvillkor enligt huvudregeln eller alternativregeln:

  • Huvudregeln: Du har före din arbetslöshet arbetat minst 60 timmar per månad under minst 6 av de 12 senaste kalendermånaderna.
  • Alternativregeln: Du ska ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader under de senaste 12 månaderna. Var och en av dessa månader måste innehålla minst 40 timmars arbete.

För båda reglerna kan arbete vara som anställd eller ett eget företag. Du får även räkna in två månaders föräldrapenning eller försvarsplikt i arbetsvillkoret. 

Du måste ha uppfyllt arbetsvillkoret under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I vissa fall kan du dock få räkna med arbete som du har haft längre tillbaka, till exempel om du varit sjukskriven eller studerat. Detta kallas överhoppningsbar tid.

Vad händer om jag blir arbetslös igen inom 12 månader?

Skulle du få ett nytt arbete under ersättningstiden som helt häver arbetslösheten har du inte längre rätt till ersättning från a-kassan. Det gäller alltså även om din nya lön skulle vara lägre än din tidigare. Skulle du bli arbetslös igen inom 12 månader från dagen du senast fick ersättning har du i regel rätt att få samma ekonomiska ersättning som under din senaste ersättningsperiod.

Ange korrekta uppgifter i tidrapporten och skicka in den i tid

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan är det även otroligt viktigt att du ger a-kassan rätt information om din arbetslöshet. Tidrapporten ligger till grund för hur mycket ersättning du får och det är därför viktigt att du fyller i rapporten korrekt. Tänk även på att skicka in tidrapporten i tid för att få pengarna utbetalda som planerat.