Vad innebär överhoppningsbar tid?

Överhoppningsbar tid gör så att arbete som ligger längre tillbaka än 12 månader kan räknas med för att du ska uppfylla arbetsvillkoret. För att du ska få rätt till ersättning från a-kassa krävs det att du uppfyller ett arbetsvillkor inom de senaste 12 månaderna före arbetslösheten (så kallad ramtid). Perioden vilken under arbetsvillkoret ska uppfyllas kan i vissa fall förlängas, genom överhoppningsbar tid.

Reglerna gäller oavsett vilken a-kassa

Att perioden då arbetsvillkoret ska uppfyllas förlängs innebär att månader då du varit förhindrad att arbeta inte räknas i ramtiden utan kallas istället för överhoppningsbar tid. Att det är möjligt att hoppa över viss tid kan göra det enklare för dig att uppfylla arbetsvillkoret.
Överhoppningsbar tid gäller bara vid särskilda situationer. Du måste i regel uppfylla arbetsvillkoret på de vanliga grunderna som finns, bortsett från vid de specifika situationerna situationer.

Enklare att uppfylla arbetsvillkoret

Den överhoppningsbara tiden kan längst vara i fem år. Genom denna tid kan du alltså räkna med arbete som du utfärdade för mer än 12 månader sedan. På så sätt är det enklare för dig att uppfylla arbetsvillkoret som krävs för att du ska få rätt till ersättning från a-kassa.

Exempel på situationer som ger dig rätt till överhoppningsbar tid:

  • Sjukdom som är intygad av Försäkringskassan
  • Vård av eget barn (som inte fyllt två år)
  • Vård av adoptivbarn två år efter barnets ankomst
  • Heltidsstudier, om du är över 25 år eller har arbetat minst 5 månader före studierna
  • Vård av närstående om du fått närståendepenning
  • Tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare (i vissa fall)
  • Frihetsberövande på kriminalvårdens område, t.ex. anhållande, häktning eller fängelsevistelse.

Arbete från annat EU/EES-land eller Schweiz kan du även under vissa förutsättningar få tillgodoräkna för att uppfylla ett arbetsvillkor. Månader som inte går att hoppa över ingår alltid i ramtiden.