Påverkas a-kassan om jag tackar nej till jobb?

Ja, din a-kassa påverkas om du tackar nej till jobb. Du blir avstängd från ersättning i ett visst antal dagar. Tackar du nej till jobb fyra gånger blir du helt av med din ersättning från a-kassan. Det är bara i vissa undantagsfall som du kan tacka nej till jobb utan konsekvenser.

Vad händer med a-kassan om man tackar nej till jobb?

För att få a-kassa måste du tacka ja till lämpliga arbeten som du blir erbjuden. Som lämpligt arbete räknas i princip alla jobb du blir erbjuden, eftersom arbetsgivaren då anser att du passar för jobbet.

Om du tackar nej till ett erbjudet jobb meddelar Arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren det till a-kassan. Då prövar a-kassan om de anser att jobbet var lämpligt för dig eller inte.

Om jobbet var lämpligt och du inte har giltigt skäl att tacka nej blir du avstängd från a-kassan en tid. Att vara avstängd innebär att du inte får ersättning på några dagar. Hur länge beror på hur många gånger du har tackat nej till lämpliga jobb.

Så länge blir du utan ersättning om du tackar nej till jobb

  • Första gången: 5 dagar
  • Andra gången: 10 dagar
  • Tredje gången: 45 dagar
  • Fjärde gången: du förlorar din ersättningsperiod helt

Blir du av med din rätt till a-kassa kan du inte få ny ersättning igen förrän du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Då måste du alltså få ett arbete och jobba tillräckligt länge för att kvalificera för en ny ersättningsperiod hos a-kassan.

Det finns dock vissa undantag då du kan tacka nej till jobb utan att det påverkar din a-kassa. 

Vad innebär lämpligt arbete?

Lämpligt arbete är ett begrepp som används inom arbetslöshetsförsäkringen och används som ett mått på vilka arbeten som du som arbetssökande måste acceptera om du blir erbjuden jobbet. Nekar du ett lämpligt arbete finns risk att du förlorar rätten till ersättning som arbetslös.

Visste du? Lämpligt arbete finns med och regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Beroende på vilken a-kassa du är med i skiljer det sig vad som räknas som ett lämpligt arbete och inte. Men de flesta a-kassor menar att närmast alla arbeten anses vara lämpliga om den arbetssökande blir erbjuden dem.

Kan jag tacka nej till jobb om lönen är lägre än min a-kassa?

Ja, om lönen är 10 procent lägre per dag än ersättningen du får från a-kassan kan du tacka nej till jobbet. I så fall kan du fortsätta söka jobb med samma ersättning som tidigare, utan att bli avstängd.

Exempel: Angelica är arbetssökande och får 900 kronor per dag från a-kassan. På en månad motsvarar det cirka 19 800 kronor.

En arbetsgivare erbjuder henne ett heltidsjobb, men månadslönen är bara 18 000. Det ger henne mindre än 90 procent av den inkomst hon får från a-kassan.

Därför väljer Angelica att tacka nej till jobbet, utan att det får några konsekvenser för hennes a-kassa.

Det är inte bara lönen som tas med i den bedömningen. Om jobbet finns på en annan ort och du måste betala för dubbel bosättning tas det också med i beräkningen.

Kan jag tacka nej till deltidsjobb med lägre lön?

Blir du erbjuden ett arbete på deltid får du inte tacka nej, även om du hellre vill ha ett heltidsjobb. I det fallet kan du nämligen arbeta deltid och fortsätta få a-kassa på deltid.

Det innebär att du kan komma tillbaka in på arbetsmarknaden samtidigt som du kan fortsätta söka nytt arbete. Om du tackar nej i det läget riskerar du att stängas av tillfälligt från a-kassan.

Om lönen för deltidsjobbet är lägre per dag än den dagpenning du får från a-kassan är det oklart om undantagsregeln för lägre lön gäller. Där bör du kontakta din a-kassa för att få veta säkert.

När kan jag tacka nej till jobb av andra skäl?

Det finns några fler tillfällen då du kan få tacka nej till jobb och ändå behålla din a-kassa. Dina skäl till att tacka nej ska dock alltid prövas av a-kassan du får ersättning ifrån. De är de som avgör om du hade rätt att tacka nej eller inte.

Exempel på när du kan tacka nej till jobb och behålla a-kassa

  • Medicinska skäl. Du har ett läkarutlåtande som visar att du inte kan ta ett visst arbete.
  • Du är mellan jobb. Om du redan har ett avtal om nytt jobb med start inom en månad kan du tacka nej till andra jobb du blir erbjuden.
  • Familjeskäl. Får du jobberbjudande på en annan ort kan du i vissa fall tacka nej av familjeskäl, om exempelvis ditt barn eller din partner inte kan flytta med dig. Dock behöver du i så fall se över hur du kan lösa den situationen inom rimlig tid, så att du kan bredda ditt jobbsökande.

Kan jag tacka nej till förlängning?

En förlängning av en visstidsanställning räknas som ett nytt arbete. Därför gäller samma regler där. Tackar du nej utan giltiga skäl blir du tillfälligt avstängd från a-kassan.

Tackar du nej till förlängning medan du fortfarande jobbar kan avstängningsdagarna dock räknas av under tiden du jobbar. På så sätt kan du ändå få ersättning direkt när du sedan ansöker om a-kassa.

Men se upp – det här gäller bara om det är en visstidsanställning som förlängs som du tackar nej till. Väljer du att avsluta en pågående anställning räknas det som egen uppsägning. Då riskerar du att bli avstängd från a-kassan mycket längre.

Kan jag tacka nej till omplacering?

Om omplaceringen är lämplig och sköts på rätt sätt av arbetsgivaren gäller samma regler som när du blir erbjuden ett nytt jobb. Om du inte har giltigt skäl att tacka nej blir du avstängd ett antal dagar från a-kassan.

Tänk på att du kan förlora din företrädelserätt om du tackar nej till en omplacering och därmed blir uppsagd. Genom att erbjuda en lämplig omplacering har arbetsgivaren uppfyllt turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, så då har du också tackat nej till förtur till kommande jobb hos arbetsgivaren.