Kan man få a-kassa retroaktivt?

Ja, om du uppfyller villkoren för att få ersättning från a-kassan kan du ibland få utbetalningen retroaktivt. Retroaktiv är något som har verkan bakåt i tiden. Det betyder att en retroaktiv utbetalning av a-kassan innebär att du får betalningen i efterhand.

Handläggning kan fördröja utbetalningen

Olika a-kassor har olika långa handläggningstider, något som kan göra att din utbetalning dröjer. Om du är berättigad ersättning från a-kassan får du alla dina pengar retroaktivt när ditt ärende är behandlat. Du kan däremot inte bli medlem retroaktivt.

Tidrapporten måste skickats för utbetalning

A-kassan betalas ut efter att du har skickat in din tidrapport. Utan dina tidrapporter vet inte a-kassan hur mycket ersättning du ska få. Du kan antingen skicka in en tidrapport i taget och få utbetalning var 14:e dag, alternativt skickar du in två tidrapporter på samma gång och får då utbetalning var 4:e vecka. Detta innebär alltså att den ersättning du får från a-kassan är för en period av arbetslöshet som redan har passerat.

Det finns krav för retroaktiv a-kassa

För att kunna få full ersättning från a-kassa retroaktivt krävs att du:

  1. Varit medlem och betalat avgiften i minst 12 månader
  2. Har anmält dig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande då du blev arbetslös

Har du missat att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen eller inte skickat in din tidrapport ger a-kassan inte någon ersättning retroaktivt. Du kan inte heller bli medlem i en a-kassa i “efterhand” utan du måste ha varit medlem i minst 12 månader för att kunna få ersättning.