Vad är Sveriges a-kassor?

Sveriges a-kassor är gemensam service- och intresseorganisation för alla a-kassor som finns i Sverige. De hjälper a-kassorna med exempelvis IT, regeltolkning, och opinionsbildning. Organisationen startade Alfakassan år 1998 för att de ansåg att det behövdes en fristående a-kassa som inte är knuten till något fackförbund. Genom Sveriges a-kassor kan de olika a-kassorna agera gemensamt, bland annat som remissinstans. Sveriges a-kassor hette från början A-kassornas samorganisation. Men 2017 bytte de namn för att bättre visa på organisationens funktion.

Organisationens 3 huvuduppgifter

Alla a-kassor samverkar med Sveriges a-kassor och därför gäller samma regler för ersättning och andra villkor. Sveriges a-kassor ska verka som ett tak för att förena alla a-kassor i Sverige. De arbetar särskilt med 3 frågor som ska förbättra situationen för både a-kassorna och dess medlemmar:

1. Utveckla och förvalta a-kassornas IT-system

Sveriges a-kassor arbetar med att utveckla och förvalta de IT-system som a-kassorna använder för att handlägga sina ärenden. De utvecklar även datoriserade system för utbetalning av ersättning till dig som medlem.

2. Tolka regler och utbilda

Sveriges a-kassor hjälper a-kassorna att tolka och tillämpa lagar och regler angående arbetslöshetsersättning. Detta för att ditt ärende ska hanteras på samma sätt oavsett vilken a-kassa du är eller blir medlem i.

Tänk på! Oavsett vilken a-kassa du är medlem i ska ditt ärende hanteras på samma sätt.

En stor del av Sveriges a-kassors uppgifter är utbildning av handläggare. Detta för att du som medlem ska vara säker på att du får samma besked om ersättning oavsett vilken a-kassa du vänder dig till.

3. Påverka politiker för bättre regler och villkor

Din a-kassa betalar ut ersättning till dig om du är arbetslös, men de kan inte påverka hur hög ersättningen ska vara eller vilka regler som ska gälla för att få ersättning. Politikerna bestämmer regler kring arbetslöshetsersättning och Sveriges a-kassor driver frågor som kan förbättra reglerna och villkoren för dig som medlem i a-kassan.

Frågor som organisationen driver är exempelvis:

  • Att ersättningen ska räknas upp varje år
  • Lyfta förslag för att förbättra a-kassorna
  • Motivera politiker att fatta beslut som förbättrar villkoren för dig som medlem
  • Ta fram statistik och forskning som underlag för debatter

Sveriges a-kassor har även ett forskningsråd som sedan 2001 anordnar konferenser och seminarier. Forskningsrådet delar ett forskningspris (instiftat 2011) för forskning om arbetslöshet, arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen.