Vad är en tidrapport?

För att få ersättning från a-kassan måste du fylla i en tidrapport varje vecka. Man kan säga att tidrapporten fungerar som en ansökan om att få ersättning. I tidrapporten fyller du i vad du har gjort under veckan. A-kassan använder sedan detta som underlag för att avgöra hur mycket ersättning du ska få för den veckan.

Var fyller jag i tidrapporten?

Du kan enkelt fylla i tidrapporten online på din a-kassas hemsida genom att logga in på Mina sidor. Föredrar du att fylla i tidrapporten på papper går det också bra. I så fall måste du kontakta din a-kassa och be dem skicka tidrapporter till dig. Tidrapporter i pappersformat kallas ibland för kassakort.

När måste jag skicka in tidrapporten?

Vill du ha ersättningen utbetald veckovis behöver du skicka in tidrapporten för föregående vecka senast på måndagen veckan därefter. Då får du ersättningen utbetald följande torsdag.

Du kan också välja att skicka in flera tidrapporter samtidigt för att i stället få ersättningen utbetald månadsvis.

Du kan vänta med att skicka in tidrapporter i upp till nio månader, och ändå få ersättning. Men om det har gått mer än nio månader från den sista dagen på rapporten kan du inte längre få ersättning för den veckan.

8 situationer – så fyller du i tidrapporten

Exakt hur tidrapporten ska fyllas i kan variera beroende på vilken a-kassa du är medlem i. Se till att ta reda på om det finns några specifika instruktioner hos din a-kassa. Men här kommer några generella riktlinjer för hur du ska fylla i tidrapporten i olika situationer.

  • Arbetslös. Dagar då du varit helt arbetslös markerar du kolumnen “Arbetslös” på tidrapporten. Detta gäller även lördag och söndag.
  • Förhindrad. Att vara “förhindrad” innebär att du varit förhindrad från att söka och/eller ta arbete. Om du inte har något arbete ska du kryssa i förhindrad på tidrapporten för de dagar du vill vara ledig från arbetssökande. Tänk på att du inte får någon ersättning från a-kassan för de dagar du varit förhindrad.
  • Jour och beredskap. Tid som du får lön för räknas som arbetad tid och därför ska alla betalda jour- och beredskapstimmar fyllas i som “Arbete” på tidrapporten. Det gäller även sovande jour.
  • Semester. Om du har haft betald semester från ett arbete ska du fylla i kolumnen ”Semester”. Men om du vill vara ledig från att söka jobb ska du i stället fylla i fältet “Förhindrad”. Tänk på att din ersättning från a-kassan påverkas om du har semester.
  • Sjuk eller har föräldrapenning. I kolumnen “Sjuk/Föräldrapenning” fyller du i de dagar du har varit sjuk (med eller utan sjukpenning/sjuklön), haft föräldrapenning (även dagar på grundnivå/lägstanivå och tillfällig föräldrapenning), graviditetspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning.
  • Studerar heltid. Om du studerar heltid ska du kryssa i “Förhindrad”.
  • Annan sysselsättningsgrad än heltid. Om du arbetar deltid med schemalagd arbetstid, oavsett om du har timlön eller månadslön, ska du fylla i din sysselsättningsgrad. Arbetar du halvtid ska du fylla i 50 procent som sysselsättningsgrad. Har du arbetat mer än ordinarie sysselsättningsgrad ska du markera för din extra arbetade tid i rutan för arbetade timmar för respektive dag.
  • Timanställd/behovsanställd. Om du är timanställd eller behovsanställd fyller du i hur många timmar och minuter du arbetat i kolumnen “Arbete”.

Viktigt att fylla i tidrapporten korrekt

Är du det minsta osäker på hur du ska fylla i din tidrapport är det viktigt att du kontaktar din a-kassa och frågar. Om du fyller i tidrapporten felaktigt kommer din a-kassa förmodligen skicka en ny som du får komplettera eller fylla i. Det kan leda till att det tar längre tid för dig att få ersättning.

Om den felaktiga tidrapporten leder till att du får mer ersättning än du egentligen ska ha kan du behöva betala tillbaka pengar till a-kassan. Du kan till och med bli avstängd från a-kassan under en begränsad period om du har gett a-kassan fel uppgifter.

Korrigera felaktiga tidrapporter så fort som möjligt

Om du kommer på att du har fyllt i en tidrapport fel är det viktigt att du rättar till den så fort som möjligt. Hur du gör det fungerar lite olika hos olika a-kassor. Fyller du i tidrapporterna online kan du i vissa fall gå tillbaka och ändra en felaktig tidrapport i Mina sidor. Men hos vissa a-kassor kan du behöva skicka in en ny tidrapport med korrekta uppgifter för den aktuella veckan. Du kan alltid höra av dig till din a-kassa för att få hjälp.