Vad händer om jag blir utförsäkrad från a-kassan?

Om du blir utförsäkrad från a-kassan innebär det att dina ersättningsdagar har tagit slut. Normalt sker detta efter 300 ersättningsdagar. Om du är ensamstående förälder till barn under 18 år förlängs din ersättningsperiod med 150 ersättningsdagar. Då får du totalt 450 dagar med ersättning från a-kassan innan du blir utförsäkrad.

Vad händer med ersättningen från a-kassan efter 300 dagar?

Har du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor kan du få rätt till en ny ersättningsperiod om 300 dagar som börjar gälla direkt, med två inledande karensdagar. Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt.

För att uppfylla ett nytt arbetsvillkor ska du

 • Sedan den senaste ersättningsperioden startade arbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad.
 • Arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period på 6 kalendermånader och var och en av dessa månader innehåller minst 40 timmars arbete.

Ersättningen i den nya ersättningsperioden är antingen 80 procent av dagsförtjänsten i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller 65 procent av den dagsförtjänst som du hade i din tidigare ersättningsperiod. Det förmånligaste alternativet väljs alltid, men du kan bara få 65 procent av den tidigare inkomsten i högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra.

Vad händer om jag inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor?

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor måste du kontakta Arbetsförmedlingen som då tar ställning till om du ska erbjudas plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Är du med i jobb- och utvecklingsgarantin får du inte ersättning från a-kassan, utan då får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Även om du är utförsäkrad ska du se till att fortsätta vara medlem i samma a-kassa. Om du säger upp medlemskapet kommer din ersättning från a-kassan eller ditt aktivitetsstöd från Försäkringskassan nämligen att bli lägre.

Vad ingår i jobb- och utvecklingsgarantin?

Att ha varit arbetslös så pass länge att du blir utförsäkrad från a-kassan är både psykiskt påfrestande och krävande för din ekonomi. Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program som framför allt riktar sig till dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Här nedanför ser du vilka tre faser som programmet är indelat i.

De tre faserna i jobb- och utvecklingsgarantin är 

 • Fas 1. Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coacher och förberedande insatser.
 • Fas 2. Arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning.
 • Fas 3. Även kallad sysselsättningsfasen. Innehåller främst sysselsättning hos anordnare och är aktuell om man inte har fått arbete efter 90 veckor i jobb-och utvecklingsgarantin. Då utför man arbetsuppgifter hos en arbetsgivare eller anordnare för att skaffa erfarenheter, meriter och referenser.

Om du får ett jobb och arbetar så mycket att du uppfyller ett arbetsvillkor, ska du skrivas ut ur jobb- och utvecklingsgarantin. Du kan då ansöka om en ny ersättningsperiod med ersättning från a-kassan.

Hur länge kan man ha aktivitetsstöd?

Om du deltar i ett av Arbetsförmedlingens program, är över 25 år och är utförsäkrad från a-kassan kan du få ersättning med 65 procent av din tidigare lön så länge du är medlem i a-kassan. Är du över 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, men inte uppfyller villkoren för a-kassa, kan du få 223 kronor per dag i totalt 450 dagar.

Är du är mellan 18 och 24 år och uppfyller villkoren för a-kassa samt deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan du under de första 100 dagarna få 80 procent av den lön som ersättningen från a-kassan har baserats på. De följande 100 dagarna får du 70 procent av din tidigare lön och efter det får du 65 procent så länge du är medlem i a-kassan.

Kan jag få a-kassa och aktivitetsstöd samtidigt?

Nej, du har inte rätt till a-kassa om du har aktivitetsstöd. Om du har rätt till till a-kassa är aktivitetsstödet samma belopp som ersättningen från a-kassan, men du kan inte få båda samtidigt. Aktivitetsstöd får du från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Ett sådant program får du i regel möjlighet att hoppa på när du redan har varit arbetslös med a-kassa en längre tid. 

Tänk på! De dagar du får aktivitetsstöd räknas av från din ersättningsperiod hos a-kassan.

För att få högsta möjliga aktivitetsstöd krävs det att du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader och uppfyller övriga krav för a-kassa. Även i detta fall är det alltså en fördel att fortsätta vara medlem i en a-kassa. Är du inte medlem kan du dock ändå ha rätt till en lägre ersättning.

Vilka program ger rätt till aktivitetsstöd?

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett exempel på Arbetsförmedlingens program som ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan, men det finns fler.

Andra program som ger rätt till aktivitetsstöd

 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetspraktik
 • Etableringsprogrammet
 • Stöd till start av näringsverksamhet
 • Jobbgaranti för ungdomar
 • Förberedande insatser
 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • Validering

Om du vill delta i ett sådant program ska du alltså vända dig till Arbetsförmedlingen. Därefter kan du ansöka om aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Vilka andra ersättningar kan jag söka?

Det finns andra ersättningar du kan söka om du är utförsäkrad och inte har rätt till aktivitetsstöd eller inte får plats i jobb- och utvecklingsgarantin.

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för att söka ekonomiskt bistånd för privatpersoner. Ett sådant ekonomiskt bistånd kan exempelvis vara försörjningsstöd.

Du kan även överväga att studera något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Medan du studerar kan du ansöka om att få studiestöd från CSN.  Det kan du läsa mer om på CSN:s sida om bidrag och lån. Lånet måste du betala tillbaka i framtiden, men inte bidraget.