Vad kostar a-kassa?

Medlemsavgiften varierar mellan olika a-kassor, men ligger någonstans mellan 120 och 180 kronor. I vissa fall kan avgiften till a-kassan bli lägre om du även är med i ett fackförbund som a-kassan samarbetar med. Oavsett så är kostnaden för ett medlemskap i en a-kassa relativt låg med tanke på vilken ekonomisk trygghet medlemskapet ger om du skulle bli arbetslös och förlora lönen.

Vad går medlemsavgiften till?

Av din medlemsavgift till a-kassan går den största delen till att finansiera den ersättning som a-kassan betalar ut till arbetslösa medlemmar. Som medlem i en a-kassa bidrar du alltså till att täcka både ditt eget och andra medlemmars eventuella inkomstbortfall. En mindre del av medlemsavgiften går till administration, till exempel personalkostnader, lokalhyror och it-tjänster.

Varför skiljer sig medlemsavgiften mellan a-kassorna?

Hur hög avgiften är beror till stor del på hur hög inkomstnivån är bland de arbetslösa medlemmarna, eftersom det är det som styr ersättningen per dag. Ju högre inkomstnivån är, desto högre blir i regel också medlemsavgiften. Hur stor risken är för arbetslöshet bland medlemmarna är en annan faktor som kan påverka.

Kostar ett medlemskap lika mycket för alla?

Ja, i regel betalar alla medlemmar i en a-kassa lika mycket för medlemskapet. Har din a-kassa ett nära samarbete med ett visst fackförbund som du också är medlem i kan dock medlemsavgiften till a-kassan bli något lägre. Men avgiften baseras alltså inte på hur mycket du tjänar och påverkas inte heller av om du är sjukskriven, föräldraledig eller studerar.

Medlemsavgiften kommer inte heller att sänkas om du skulle bli arbetslös, utan du fortsätter att betala in samma avgift till a-kassan även under ersättningsperioden.

Vilken a-kassa är billigast?

Akademikernas a-kassa har lägst medlemsavgift i dagsläget, tätt följd av Kommunals a-kassa och Visions a-kassa. Tänk dock på att du inte alltid har möjlighet att välja a-kassa utifrån hur mycket medlemskapet kostar. Du måste i första hand välja en a-kassa som passar din bransch och yrkesroll, vilket du kan läsa mer om på vår sida Vilken a-kassa ska jag välja?

Du får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften på skatten

Något som kan vara bra att känna till är att du faktiskt har rätt till skattereduktion med 25 procent på medlemsavgiften till a-kassan. A-kassan meddelar Skatteverket och avdraget görs helt automatiskt. Du ser hur stor skattereduktionen blir i din deklaration.