Vilken a-kassa ska jag välja om jag är anställd av bemanningsföretag?

En fristående a-kassa eller en facklig a-kassa är bäst för dig som är anställd av ett bemanningsföretag. A-kassan bör samtidigt vara inriktad på det yrkesområde där din huvudsakliga sysselsättning finns. Tidigare har anställda av bemanningsföretag haft det krångligt med a-kassa eftersom anställningsformen är annorlunda från andra anställningar. Efter en dom som kom under 2012 ändrades dock detta och numera görs det ingen skillnad på arbete i bemanningsföretag och övrigt arbete.

Även bemanningspersonal kan få a-kassa

I och med detta beslut kan anställa av bemanningsföretag få ersättning från a-kassa på samma villkor som övriga arbetstagare. Om du är anställd på ett sådant företag och vill gå med i en a-kassa kan du antigen välja att gå med i en fristående a-kassa som inte är inriktad på något specifikt yrkesområde. Du kan även gå med i en a-kassa som är knuten till ett fackförbund och du ska då utgå från din huvudsakliga sysselsättning.

Hitta rätt a-kassa för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Du får ersättning på samma villkor

Som anställd av bemanningsföretag får du ersättning på samma villkor som vilken annan heltids- eller deltidsanställning som helst. Det innebär att du måste uppfylla vissa villkor för att kunna få ersättning och du måste stå till arbetsmarknadens förfogande.

Deltidsarbete för ett bemanningsföretag

Du som arbetar deltid som uthyrd åt ett bemanningsföretag ses det i normalfallet som vilken deltidsanställning som helst. Undantag finns om du inte har möjlighet att tacka nej till arbete som företaget erbjuder eller om du måste vara tillgänglig för företaget mellan uppdragen. I det fallet har du sannolikt inte rätt till någon ersättning parallellt med din deltidsanställning.

Heltidsarbete för ett bemanningsföretag

Du som arbetade heltid som uthyrd åt ett bemanningsföretag innan du blev arbetslös får ersättning som vilken annan anställning som helst. Det gäller även om du arbetar heltid åt ett bemanningsföretag en kort period medan du gör uppehåll från arbetslöshetsersättning.

Domen som ändrade villkoren

Tidigare har det varit problematiskt att få a-kassa om du är anställd av ett bemanningsföretag. Detta har även lett till att arbetslösa har tvingats tacka nej till deltidsjobb eller visstidsanställningar bara för att arbetsgivaren arbetat med bemanning och de då hade förlorat sin rätt till a-kassa.

Domen som förändrade villkoren handlade om en person som genom ett bemanningsföretag fick jobb vissa dagar i veckan som lärare vid Folkuniversitetet. Resten av tiden var han deltidsarbetslös vilket bör ge rätt till deltidsersättning från a-kassa. A-kassan höll däremot inte med och mannen fick inte rätt till ersättning.

Han överklagade därefter beslutet och fick rätt i både förvaltningsrätten och kammarrätten med stöd av IAF:s ändrade tolkning. Domen används därefter som rättspraxis för vad som gäller vid ersättning från a-kassa för dig som anställd av bemanningsföretag.