Byt a-kassa

Du kan enkelt byta a-kassa om du inte är nöjd med din nuvarande a-kassa eller om du har bytt yrkesområde.

Om du planerar att byta a-kassa är det viktigt att bytet sker utan avbrott i din medlemsperiod. Om din medlemstid inte är sammanhängande kan du behöva uppfylla kvalifikationstiden på nytt.

Välj rätt a-kassa vid ett byte

Bytet måste ske utan avbrott i medlemstiden

Innan du byter a-kassa bör du känna till att ett utträde inte kan beviljas retroaktivt. Det innebär att du måste skicka in din utträdesanmälan i månaden innan du vill ha utträde. Vill du exempelvis gå ur din nuvarande a-kassa den 1 april, måste a-kassan få in din utträdesanmälan i mars.

Tänk på! Du kan inte vara medlem i två a-kassor samtidigt men du måste vara noggrann vid bytet så att det inte blir ett avbrott i din medlemsperiod.

Du kan tidigast bli medlem från och med den månad då din ansökan kommer in till din nya a-kassa. Vill du bli medlem i a-kassan den 1 april, måste din ansökan om medlemskap också komma in i mars. Det går ofta bra att skicka in en ansökan tidigare än så om du anger vilket datum du vill inträda a-kassan.

3 steg för att byta a-kassa

  1. Ansök om medlemskap i din nya a-kassa från den första i en månad. Se till att du söker medlemskap i en a-kassa vars verksamhetsområde du arbetar eller senast arbetade inom.
  2. Begär utträde från din nuvarande a-kassa den sista i månaden innan
  3. Se till att du skickar in både utträdesanmälan och ansökan om medlemskap i god tid.

Genom att byta a-kassa korrekt kommer din medlemstid följa med till din nya kassa. På så sätt slipper du påbörja ditt medlemskap från noll. Din nya a-kassa kommer hämta uppgifter om ditt tidigare medlemskap elektroniskt så det enda du behöver göra är att genomföra bytet korrekt.

Viktigt att vara ansluten till rätt a-kassa

Om du tillfälligt (under max 6 månader) arbetar med andra arbetsuppgifter än dina ordinarie, behöver du inte byta a-kassa. Gör du ett permanent karriärbyte och hamnar inom ett annat yrkesområde, bör du fundera på att gå med i en annan a-kassa.