Byt a-kassa

Du kan enkelt byta a-kassa om du inte är nöjd med din nuvarande a-kassa eller om du har bytt yrkesområde.

Om du planerar att byta a-kassa är det viktigt att bytet sker utan avbrott i din medlemsperiod. Om din medlemstid inte är sammanhängande kan du behöva uppfylla kvalifikationstiden på nytt.

Bytet måste ske utan avbrott i medlemstiden

Innan du byter a-kassa bör du känna till att ett utträde inte kan beviljas retroaktivt. Det innebär att du måste skicka in din utträdesanmälan månaden innan du vill ha utträde. Vill du exempelvis gå ur din nuvarande a-kassa den 1 april, måste a-kassan få in din utträdesanmälan i mars.

Tänk på! Du kan inte vara medlem i två a-kassor samtidigt, men du måste vara noggrann vid bytet så att det inte blir ett avbrott i din medlemsperiod.

Du kan tidigast bli medlem från och med den månad då din ansökan kommer in till din nya a-kassa. Vill du bli medlem i a-kassan den 1 april, måste din ansökan om medlemskap också komma in i mars. Det går ofta bra att skicka in en ansökan tidigare än så om du anger vilket datum du vill inträda a-kassan.

3 steg för att byta a-kassa

  1. Ansök om medlemskap i din nya a-kassa från den första dagen i en månad. Se till att du söker medlemskap i en a-kassa vars verksamhetsområde du arbetar eller senast arbetade inom.
  2. Begär utträde från din nuvarande a-kassa den sista dagenmånaden före den månad du vill bli medlem i den nya a-kassan.
  3. Skicka in både utträdesanmälan och ansökan om medlemskap i god tid.

Hitta en bättre a-kassa att byta till

Genom att byta a-kassa korrekt följer din medlemstid med till din nya kassa. På så sätt slipper du påbörja ditt medlemskap från noll. Din nya a-kassa hämtar uppgifter om ditt tidigare medlemskap elektroniskt, så det enda du behöver göra är att genomföra bytet korrekt.

Viktigt att vara ansluten till rätt a-kassa

Om du tillfälligt (under max sex månader) arbetar med andra arbetsuppgifter än dina ordinarie, behöver du inte byta a-kassa. Gör du ett permanent karriärbyte och hamnar inom ett annat yrkesområde, bör du fundera på att gå med i en annan a-kassa.

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@a-kassa.se