Byt a-kassa

Du kan enkelt byta a-kassa om du inte är nöjd med din nuvarande a-kassa eller om du har bytt yrkesområde.

Om du planerar att byta a-kassa är det viktigt att bytet sker utan avbrott i din medlemsperiod. Om din medlemstid inte är sammanhängande kan du behöva uppfylla kvalifikationstiden på nytt.

Bytet måste ske utan avbrott i medlemstiden

Innan du byter a-kassa bör du känna till att ett utträde inte kan beviljas retroaktivt. Det innebär att du måste skicka in din utträdesanmälan senast under den månad du vill ha utträde. Vill du exempelvis gå ur din nuvarande a-kassa den 30 mars, måste a-kassan få in din utträdesanmälan under mars.

Tänk på att skicka din utträdesanmälan i god tid innan du vill gå ur a-kassan, så att din a-kassa hinner få in och handlägga in ansökan.

Tänk på! Du kan inte vara medlem i två a-kassor samtidigt, men du måste vara noggrann vid bytet så att det inte blir ett avbrott i din medlemsperiod.

Du kan tidigast bli medlem i en ny a-kassa från och med den första i månaden då din ansökan kommer in till din nya a-kassa. Vill du bli medlem i a-kassan den 1 april, måste din ansökan om medlemskap komma in senast under april.

Det går ofta bra att skicka in en ansökan tidigare än så om du anger vilket datum du vill att ditt medlemskap ska börja. Även här är det viktigt att vara ute i god tid, så att du försäkrar att allting blir rätt.

3 steg för att byta a-kassa

  1. Ansök om medlemskap i din nya a-kassa från den första dagen i en månad. Se till att du söker medlemskap i en a-kassa vars verksamhetsområde du arbetar eller senast arbetade inom.
  2. Begär utträde från din nuvarande a-kassa den sista dagen månaden före den månad du vill bli medlem i den nya a-kassan.
  3. Skicka in både utträdesanmälan och ansökan om medlemskap i god tid.

Hitta en bättre a-kassa att byta till

Genom att byta a-kassa korrekt följer din medlemstid med till din nya kassa. På så sätt slipper du påbörja ditt medlemskap från noll. Din nya a-kassa hämtar uppgifter om ditt tidigare medlemskap elektroniskt, så det enda du behöver göra är att genomföra bytet korrekt.

Viktigt att vara ansluten till rätt a-kassa

Om du tillfälligt arbetar med andra arbetsuppgifter än dina ordinarie (under max sex månader), behöver du inte byta a-kassa. Gör du däremot ett permanent karriärbyte och hamnar inom ett annat yrkesområde, bör du fundera på att gå med i en annan a-kassa.

Är det så att du blir arbetslös och är ansluten till fel a-kassa, kan du troligtvis få ersättning i alla fall. Du behöver alltså inte bli utan ersättning för att du har missat att byta. Men det är ändå viktigt att tillhöra en a-kassa som riktar sig till den bransch du faktiskt jobbar inom.

Byta a-kassa under ersättningsperioden

Det går att byta a-kassa under tiden som du är arbetslös och får ersättning. I så fall ska du ansöka om medlemskap som vanligt, och också skicka in en ansökan om ersättning till din nya a-kassa.

När bytet har gått igenom fortsätter din ersättningsperiod hos den nya a-kassan, och din nya a-kassa tar över utbetalningen av din ersättning. Se därför till att du skickar tidrapporten till din nya a-kassa från den dag du blir medlem. Tala också om för Arbetsförmedlingen att du har bytt a-kassa.

Filip Svensson

Skribent