äldre man får hjälp av vårdare att gå med gåbordPå flera äldreboenden har man tidigare testat införa sex timmars arbetsdag. Arbetstidsförkortningen gjorde att fler kunde komma i arbete, men till vissa kostnader för kommunerna som arbetsgivare. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Försök att införa sex timmars arbetsdag på olika vårdinstitutioner i Sverige har inte gett något större genomslag på några års sikt. Även om det har hjälpt fler att komma i arbete kostar tidsbortfallet pengar för kommunerna. Trots detta tror forskaren Göran Ecklund att arbetstidsförkortning kan komma på agendan igen, skriver Arbetet.

Under 2015 testade flera äldreboenden och sjukhus i Sverige att införa sex timmars arbetsdag för sina anställda. Detta experiment visade flera positiva resultat; sjukfrånvaron minskade och personalen kände sig lugnare och hade mer ork på jobbet.

Men nu fyra år senare är det inte mycket mer som har hänt angående frågan om sex timmars arbetsdag. Trots att flera institutioner över landet har testat detta upplägg är det knappt någon arbetsplats som har infört en permanent ändring av arbetstiden.

Staten vinner på arbetstidsförkortning, men kommunerna betalar

En trolig anledning till detta är oro för vad förändringen i arbetstiden skulle kosta för offentliga arbetsgivare. Kostnaden för försöken på ett äldreboende i Göteborg blev i slutändan tio miljoner kronor. På grund av tidsbortfallet fick man rekrytera 17 nya medarbetare, vilket Göteborgs stad fick betala för.

För staten har arbetstidsförkortning däremot inneburit lägre kostnader, eftersom det har öppnat arbetsmarknaden för fler och därför minskat utbetalningen av a-kassa. 

Arbetstidsförkortning kan vara på ingång trots att arbetsgivare tvekar

Göran Kecklund, som är professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, tror att det är detta som gör många verksamheter tveksamma mot att införa sex timmars arbetsdag.

– Utifrån ett samhällsperspektiv är det givetvis positivt att fler kommer ut på arbetsmarknaden, men det är ju en vinst som den kommun som satsar inte får ta del av.

Däremot tror Göran Kecklund att frågan kommer att bli mer aktuell inom de kommande åren. Han pekar på att unga som går in på arbetsmarknaden kommer att ha högre krav på balans mellan privatliv och arbete. Han tror också att det blir svårt att höja pensionsålder utan att också korta ner arbetstiden.