vit lastbil som kör på landsväg, och en kvinnlig chaufför lutad mot en röd lastbilAv de lastbilschaufförer som anställdes förra året var 12 procent kvinnor. Trenden pekar på att siffran kommer att fortsätta öka. Foto: Jaroslav Pachy sr/Shutterstock.com och Africa Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Allt fler kvinnor väljer att utbilda sig till lastbilschaufför och anställs som förare hos åkerier. Det rapporterar organisationen Tya i tidningen Transportarbetaren. Men trots att könsbalansen börjar jämnas ut råder fortfarande brist på chaufförer på det flesta åkerier.

Det finns ett stort behov av lastbilschaufförer hos svenska åkerier. Nästan hälften av åkerierna planerar att nyanställa under det kommande halvåret, och sammanlagt kommer drygt 2 800 nya chaufförer att behövas.

I detta läge är det samtidigt fler och fler kvinnor som söker sig till chaufförsyrket. Det visar siffror från Tya, ett gemensamt organ för fackförbund och arbetsgivare inom transportsektorn.

Trenden visar på radikal ökning av kvinnliga chaufförer

I nuläget är ungefär en fjärdedel av eleverna på gymnasiets transportprogram är kvinnor. Samtidigt är bara 7 procent av yrkesverksamma lastbilschaufförer kvinnor. Förra året var 12 procent av dem som anställdes kvinnor, och denna andel beräknas fortsätta öka enligt Tyas trendindikatorer.

Det här tyder alltså på en radikal förändring av könsfördelningen inom chaufförsyrket.

Anställdes på åkeri direkt efter gymnasiet

En av dem som studerade transportprogrammet och började arbeta på ett åkeri direkt efter gymnasiet är Esmeralda Wenebro. Hon kör lastbil mellan Sverige och Norge där hon kör pallgods till den norska sidan och norska sopor till Sverige.

Esmeralda Wenebro menar att man ser en betydligt större ökning av kvinnor i branschen.

– Jag tycker det finns tjejer överallt. Fler tjejer tar för sig i olika delar av transportbranschen, säger hon till Transportarbetaren. 

Kompetensbehovet kräver 4 000 nya utbildningsplatser

Trots att dessa siffror rör sig uppåt kvarstår dock fortfarande bristen på chaufförer. Många åkerier menar att de har svårt att hitta personer med rätt kompetens och utbildning för yrket som lastbilschaufför.

– För att klara efterfrågan behövs minst 4 000 utbildningsplatser, säger Lasse Holm på Tya i den aktuella rapporten.