Tre vita stolar med text och en svart stol utan text på ljus vägg.I februari noterade Arbetsförmedlingen ett rekordstort antal nyanmälda lediga jobb. Foto: nitsawan katerattanakul/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens siffror är arbetslösheten nu nere på 7,2 procent, vilket kan jämföras med 7,4 procent i februari för två år sedan. Det vill säga precis innan pandemin bröt ut. Samtidigt är antalet nyanmälda lediga jobb uppe på rekordnivåer. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

När februari närmade sig sitt slut registrerade Arbetsförmedlingen 364 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning på ungefär 13 000 personer jämfört med motsvarande månad 2020. Arbetslösheten ligger nu på 7,2 procent jämfört med 7,4 procent precis innan pandemins utbrott.

Man ser samtidigt att antalet nyanmälda lediga jobb är uppe på rekordnivåer. I februari kom 198 000 lediga jobb in till Arbetsförmedlingen, vilket är en ökning på cirka 90 000 jämfört med februari 2020.

Stark efterfrågan i drabbade branscher

Enligt Arbetsförmedlingen ser man en särskilt stark efterfrågan på arbetskraft inom företagstjänster, men också i branscherna som har drabbats hårdast av pandemins effekter. Ett par exempel är hotell och restaurang samt företag inom handeln. Efterfrågan inom vården är också fortfarande påtaglig.

Antalet långtidsarbetslösa har ökat

Dock har antalet långtidsarbetslösa ökat under de här två åren. Nu i februari hade närmare 177 000 personer varit arbetslösa i 12 månader eller mer, vilket är en ökning på 23 000 personer jämfört med samma månad 2020. Och detta trots att många arbetsgivare alltså upplever personalbrist.

Arbetsgivare kan behöva se över sina krav

Enligt Anders Ljungberg ställer långtidsarbetslösheten krav på Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, arbetsgivarna och kommunerna. Han menar att de som står utanför arbetsmarknaden ofta saknar gymnasieutbildning, vilket kräver ökade satsningar på reguljär utbildning.

Han tillägger att även arbetsgivarna kan behöva se över sina anställningskrav, och kanske börja erbjuda utbildning som en del av jobbet lite oftare.