Figur som går på mynthögar och hand som sträcker fram mynt.Under 2022 minskade antalet personer med ersättning från a-kassan med hela 27 procent. Det visar statistik från Sveriges a-kassor. Foto: Jirsak/Shutterstock.com

A-kassa

Enligt statistik från Sveriges a-kassor minskade antalet personer med ersättning från a-kassan med hela 27 procent förra året jämfört med 2021. Och detta trots oroligheter i omvärlden och stigande inflation.

Under 2022 fick strax över 227 000 personer ersättning från a-kassan, vilket kan jämföras med 312 618 personer under 2021. Det motsvarar en nedgång på 27 procent, enligt statistik som Sveriges a-kassor har sammanställt. 

Viktigt att vara medlem i a-kassan

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, menar att det såklart är väldigt positivt att se den starka återhämtningen på arbetsmarknaden under förra året, trots att kriget, stigande inflation och ökande energipriser har utgjort stora orosmoln. Han tillägger dock att arbetslösheten väntas öka under 2023, och att det därför är viktigt att vara medlem i en a-kassa.

– Det är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, säger han i ett pressmeddelande.

Den positiva trenden höll i sig under nästan hela 2022

Man kan se att den positiva trenden höll i sig under hela 2022 där antalet personer med ersättning från a-kassan gick ner för varje kvartal, sett till landet som helhet. Men under årets sista kvartal slog minskningen av på takten.

Enligt Tomas Eriksson tyder avmattningen under det fjärde kvartalet på att vi nu är på väg mot ett tuffare läge på arbetsmarknaden, och att det därför är positivt att se att en majoritet, sju av tio, är medlem i en a-kassa i dagsläget. Han hade dock såklart sett att ännu fler såg över sitt skydd.

Störst minskning på Gotland

Enligt Sveriges a-kassors sammanställning stod Gotland för den största minskningen av antalet personer med ersättning från a-kassan under 2022. Nedgången låg på hela 37 procent jämfört med 2021. Skåne hade landets mest blygsamma minskning, men kunde ändå visa upp en nedgång på 20 procent jämfört med året innan.