En man i rullstol vid skrivbord gör high five med en annan man som sitter bredvid.Utbetalningen av lönebidrag för de företag som anställer personer med funktionsnedsättning har minskat. En förklaring kan vara att arbetsgivaren sökt andra stöd som ligger högre än lönebidraget. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Antalet personer som får lönebidrag har minskat under de senaste fem åren. Anledningen kan vara färre ansökningar men även att det har krävts mer resurser till den totala andelen arbetslösa, skriver Arbetet.

Antalet personer med funktionsnedsättning som är sysselsatta i dag är fler än för några år sedan. Men antalet personer som får lönebidrag har minskat. 2016 fick lite mer än 95 000 personer lönebidrag. Det är över 11 000 färre jämfört med 2020 då antalet personer som fick lönebidrag knappt var 84 000 personer.

Fler klarar av en vanlig anställning

Färre lönebidrag betyder att fler personer som har en funktionsnedsättning klarar av en vanlig anställning, enligt Arbetsförmedlingens tolkning. Men det beror även på att antalet inskrivna med funktionsnedsättning har minskat.

Enligt Shanis Wollarth, sektionschef på enheten för Riktade insatser, har kunskapen ökat när det gäller personer med funktionsnedsättning. De personerna kanske behöver hjälpmedel snarare än lönebidrag. Lönebidragen finns i olika former beroende på vad det gäller.

Olika former av lönebidrag

  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Lönebidrag för utveckling i anställning
  • Offentligt skyddat arbete (OSA)

Under de senaste åren är det framför allt lönebidrag för anställning som har minskat. En av förklaringarna kan vara att arbetsgivare har fått andra stöd än lönebidrag för anställning.

Lönebidraget lägre än andra ekonomiska stöd

Tidigare var det ekonomiska stödet för nystartsjobb, introduktionsjobb och extratjänster högre än lönebidraget. Vilket kan ha gjort att arbetsgivarna valde att ansöka om de bidragen i stället för lönebidrag för personer med funktionsnedsättning. Taket för lönebidrag höjdes från januari 2020 till 20 000 kronor i månaden. Det gör att lönebidraget hamnar i linje med andra ekonomiska stöd. 

Enligt Shanis Wollarth kan det ha varit en nackdel för den arbetssökande om arbetsgivaren har tagit del av andra stöd än lönebidrag eftersom det kanske lett till att individen inte fått de anpassningar som behövs. 

Det har förekommit ett utbrett fusk med lönebidrag för att bland annat kunna dumpa priserna vid upphandling men det är inte orsaken till att lönebidragen har minskat, enligt Shanis Wollarth. Minskningen beror snarare på att arbetsgivaren valt annan ekonomisk ersättning.