Person som ritar en uppåtgående kurva med vit krita på glasruta.Siffror från Arbetsförmedlingen visar att bristen på arbetskraft nu är uppe på historiskt höga nivåer. Foto: Christian Horz/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer arbetslösheten i Sverige att öka under nästa år. Men man tror att uppgången kommer bromsas något av den historiskt höga bristen på arbetskraft som råder just nu.

Snart lämnar vi 2022 och kliver in i 2023 där en lågkonjunktur väntas lura runt hörnet. Och med den en ökad arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ser man att bristen på arbetskraft har fortsatt stiga under hösten, från redan höga nivåer. Kompetensbristen medför i sin tur att allt fler arbetsgivare håller hårt i sin personal, vilket man tror kommer kunna bromsa den stigande arbetslösheten något.

Fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft

Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen, konstaterar att arbetsgivare är lite försiktigare med att anställa ny personal överlag. Dock har de inte sett någon tvär inbromsning inom vissa delar av arbetsmarknaden så som man gjorde under pandemin.

Enligt Anders Ljungberg kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft vara fortsatt stor framöver, särskilt inom vård och omsorg.

Tuffare läge för långtidsarbetslösa

Personer som har varit utan jobb i mer än 12 månader, det vill säga långtidsarbetslösa, väntas få det ännu svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden framöver. Det är med andra ord fler som kommer behöva ta del av olika utbildningsinsatser och anställningsstöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Måste jobba långsiktigt och målinriktat

Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, konstaterar att de behöver jobba tillsammans både med kommunerna, arbetsgivarna och privata aktörer för att kunna bryta och förebygga långtidsarbetslösheten.

Arbetslösheten mellan 2020 och 2021 och prognosen för 2022–2024

Arbetsförmedlingen har sammanställt årliga genomsnitt för arbetslösheten 2020–2021 och prognosen för 2022–2024. Samtliga siffror ser du här nedanför.

Andel inskrivna som arbetslösa

  • 2020: 8,5 procent
  • 2021: 7,9 procent
  • 2022: 6,8 procent
  • 2023: 6,9 procent
  • 2024: 6,9 procent