Arbetsmarknad

Pengarna som är speciellt avsatta för de subventionerade extratjänsterna börjar sina. Samtidigt har myndigheten valt att skära ner på utgifter till privata aktörer. Nu larmar Arbetsförmedlingen om att pengarna börjar ta slut, rapporterar Dagens Industri.

Det var under fredagen som det rapporterades kring Arbetsförmedlingens minskade pengakassa. Pengabristen är en följd av att regeringens jobbsatsning har visat sig kosta mer än väntat. Arbetsförmedlingen kommer att klara sig på budgeten under året, även om det kommer att bli tajt.

Regeringens jobbsatsning lockar många och kostar därefter

De subventionerade extratjänsterna är anställningar inom offentlig- eller ideell sektor. Satsningen syftar till att få ut fler i arbetslivet och tjänsten ökar ständigt i fråga om antalet användare.
Mellan januari och juni har antalet användare ökat med närmare 14 100 användare vilket i sin tur har lett till att kostnaden för jobbsatsningen har ökat markant. Enligt rapporterna kommer hela regeringens anslag på 11,3 miljarder kronor att spenderas, förutom en mindre marginal omfattande 23 miljoner kronor.

Flertalet privata aktörer påverkas negativt av resurssparandet

I och med pengabristen har Arbetsförmedlingen tvingats spara in på de utgifter som tidigare gått till privata aktörer. De privata företag som drabbats hårdast är de som jobbar med matchning.
Gustav Gyllensten, vd för Arbetsfabriken, menar att Arbetsförmedlingens nedskärningar har satt dem i en svår sits. Uppemot hälften av företagets anställda har blivit uppsagda och de hoppas nu på att nya pengar ska komma in.

Samtidigt minskar arbetslösheten

Till skillnad från förra året har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat med 17 000. Antalet arbetslösa minskar i samtliga län och arbetsmarknaden växer sig allt starkare.
Enligt Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen, visar den senast lanserade prognosen att Sverige har ett högtryck på arbetsmarknaden som förväntas fortsätta in på nästkommande år. De yrkesområden som är speciellt eftertraktade är pedagogik, bygg, hälso- och sjukvård samt data och IT.