Arbetsmarknad

Under följande år kommer allt fler svenskar komma över 80-års strecket. Den dramatiska ökningen kommer skapa stora behov inom äldreomsorgen. Fram till och med år 2026 kommer det behövas anställas 136 000 nya undersköterskor och vårdbiträden, rapporterar Arbetet.

Enligt äldreminister Lena Hallgren (S) kommer antalet 40-talister ha fördubblats fram till och med år 2026. Det innebär att närmare 47 000 personer kommer att behöva tillgång till hemtjänst och 25 000 kommer vara i behov av ett särskilt anpassat boende.

Arbetsintresset för undersköterskor och vårdbiträden behöver ökas

De som är födda under 40-talet utgör en av de större generationerna och då krävs det att äldreomsorgen kan leva upp till nya och förbättrade förväntningar. Något Regeringen hoppas leva upp till genom en massrekrytering.
Dock står man inför en utmaning då intresset för att jobba som undersköterska respektive vårdbiträde inte är särskilt stort. Lena Hallgren menar att antalet som utbildar sig inom dessa yrkesområden idag endast utgörs av hälften av den mängd som egentligen skulle behövas.
Problemet ligger inte i antalet utbildningsplaster, utan tvärtom så är det bristen på intresse och engagemang som skapar den låga utbildningssiffran. Undersköterska och vårdbiträde är två yrken som behöver göras mer attraktiva.

Även service- och trygghetsboenden behöver prioriteras

Utöver den äldreomsorg där behovet är stort behöver man fram till 2026 satsa på service- och trygghetsboenden. Här tar man hand om de äldre med mindre behov av vård.
Lena Hallgren menar att det är viktigt att äldre får tillgång till ett socialt umgänge för att skapa en trygghet och minska ensamheten som många äldre lever med idag. I nuläget finns det inte så många service- och trygghetsboenden kvar, något som Regeringen vill förändra.
Regeringen vill även satsa resurser på tekniska hjälpmedel för att öka säkerheten inom äldreomsorgen. Här pratar man om allt ifrån robotdammsugare till fallrapporterande mattor.