En kvinna skakar hand efter en anställningsintervju med intervjuaren.Många med diagnosen autism vill inte berätta om sin diagnos under anställningsintervjun, men många undrar om det är någonting som är okej att undanhålla. Experter menar att det inte finns någonting som lagligt binder en till att berätta men att det kan vara en god idé att vara öppen med sin diagnos av andra skäl. Foto: fizkes/Shutterstock

Arbetsmarknad

Du är inte tvungen att berätta om din diagnos under anställningsintervjun, men det kan finnas goda skäl att göra det, skriver Ingenjören

Diskrimineringslagen säger att du inte har någon skyldighet att berätta om din diagnos på en anställningsintervju. Samtidigt kan det i vissa fall underlätta för dig som anställd om arbetsgivaren vet om ifall att du exempelvis behöver särskilda förutsättningar för att må bra på jobbet.

Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsmiljön

Arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att anpassa arbetsmiljön för alla arbetare. Diskrimineringslagen därtill ställer ännu fler krav på arbetsgivaren, för att arbetsmiljön ska anpassas efter exempelvis medarbetare med funktionsnedsättningar.

Jenny Rosenbaum på Sveriges Ingenjörer berättar att många ingenjörer har en autismdiagnos som de inte berättar om. Men det kan finnas goda skäl att berätta om sin diagnos om det kan hjälpa arbetsmiljön.

– Om man inte berättar för sin arbetsgivare om sin autismdiagnos kan man inte heller ställa krav. Men för många är det tyvärr svårt att berätta. Stigmat kring autism måste försvinna för att alla ska kunna få förutsättningar att klara jobbet, säger Jenny Rosenbaum.

Över hälften berättar inte om sin diagnos

Enligt siffror från Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är det mer än femtio procent som inte berättar om sin diagnos. Anledningen är att de inte känner sig bekväma med att berätta om sin autism för att de till exempel är rädda att förlora jobbet.

Sakkunnig på Autism- och Aspergerförbundet, Mats Jansson, hanterar ofta frågor som handlar om huruvida man ska berätta om sin diagnos på arbetsplatsen eller inte. 

– Autism har ett brett spektrum men om du tror att det påverkar dig på något sätt ska du ta upp det på anställningsintervjun, föreslår Mats Jansson samtidigt som han framhåller att det är upp till individen hur man vill göra.

Stigmat kring autism gör att många ändå väljer att undanhålla sin diagnos, vilket kan försämra arbetsmiljön för den enskilde individen. Många, skriver Ingenjören, tycker exempelvis att fikaraster är extra jobbiga. För en god arbetsmiljö måste arbetsgivaren våga vara öppen, menar Mats Jansson.