Två trötta personer som arbetar inom vården med blå sjukhuskläder och munskydd.Krislägesavtalet som införts i fem regioner inom vården i Sverige ska underlätta för arbetsgivaren att lösa bemanningsproblemen. För vårdpersonalen innebär det längre arbetspass och mindre inflytande över sina scheman. Foto: Robert Kneschke/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Nu har fem regioner aktiverat krislägesavtal inom vården. Krislägesavtalet ger arbetsgivaren en större flexibilitet där de kan schemalägga längre och fler arbetspass, samtidigt som de anställda får mer betalt, rapporterar Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

Svårigheter att lösa personalbemanning på grund av det hårda trycket i vården har lett till att fem regioner nu har aktiverat krislägesavtal. 

Vårdförbundet har drivit på regionerna om krislägesavtal

Det är Vårdförbundet som har drivit på regionerna att ansöka om att få krislägesavtal beviljat av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Region Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg var först med att aktivera krislägesavtal. Efter påtryckningar från Vårdförbundet aktiverade även region Skåne krislägesavtal under förra veckan och nu har även region Jönköping ansökt om att få krislägesavtalet aktiverat och fått det beviljat av SKR. 

Krislägesavtalet i region Jönköping gäller främst för vårdpersonal som arbetar inom covid-19-vården men även till viss del personal inom den opererande vården på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

Krislägesavtalet ska underlätta för arbetsgivaren

Ordförande i Vårdförbundet avdelning Jönköping, Irene Sjövall Sanned, säger i ett pressmeddelande att det är just i denna typ av tuffa situation som man tecknar krislägesavtal med SKR. Ingen vet hur länge extremläget i vården kommer att vara och Vårdförbundet förutsätter att arbetsgivarna har en genomtänkt strategi och använder krislägesavtalet förnuftigt för att deras medlemmar ska orka.

Mer arbete och minska inflytande över schemat

Trycket på Vårdförbundets medlemmar har varit mycket hårt under de sista veckorna och det kommer med största sannolikhet att fortsätta, vilket betyder att vårdpersonalen kommer att beordras att arbeta övertid under en tid framöver. 

För arbetstagaren innebär krislägesavtalet att de vanliga reglerna för arbetstid och lön ersätts av andra regler. Vårdpersonalen kommer att få arbeta mer. De har inget inflytande över sitt schema och kan bli inkallade med mycket kort varsel. Krislägesavtalet är en högst tillfällig lösning och ska gälla under en fyraveckorsperiod. Det ska lösa bemanningsproblemen inom vården i det akuta läge som man befinner sig i nu.