nyheter

Sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) hjälper många i teorin, men i praktiken lämnar det många förvirrande. Regeringen har lagt fram ett förslag som ska underlätta processen.

Regeringen har presenterat ett nytt förslag som ska göra det svårare att tappa den sjukpenningsgrundande inkomsten. Förslaget ska ge drabbade så kallat ”mänskligt utrymme”. Förslaget träder i kraft till hösten.

Nuvarande system är bristfälligt

SGI är vad som används för att avgöra vilka belopp som du kan få ut i olika ersättningar. Den baseras på den tidigare lönen.

När någon i nuläget går mellan arbete och ersättning, är det väldigt lätt att tappa sin SGI eftersom diverse anmälningar måste ske inom något dygn.

Regeringen vill göra situationen mer human

Den nuvarande situationen anses inhuman av sittande regering.

– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara så att personer faller ur försäkringen om man missar att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen första dagen efter att sjukperioden upphört. Nu inför vi ett mänskligt utrymme i sjukförsäkringen, uppger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Förändringen ska träda i kraft i början av november i år.

Villkoren kring SGI

Allt som krävs för att vara berättigad SGI är att individen någon gång under sitt liv arbetat. Arbetet räknas om det har pågått under en sammanhängande period alternativt återkommit regelbundet.
I fall med avbrott från arbete, exempelvis sjukdom eller uppsägning, ska personen skydda sin SGI inom tre månader för att få behålla den. Följande saker är de som skyddar SGI vid arbetsuppehåll:

  • anmälde dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • började studera
  • var sjukskriven och fick sjukpenning
  • var föräldraledig och fick föräldrapenning
  • deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och fick aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning
  • studerade inom ditt yrkesområde
  • fick utbildningsbidrag för doktorander
  • gick en militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten
  • månadsvis får ekonomiskt stöd för studier, praktik eller liknande genom trygghetsavtal.

I situationer där ett nytt arbete är tillfälligt och kort, är inte det SGI-grundande. När den anställningen tar slut behöver en vidta SGI-skyddande åtgärder igen.