Anders Weihe vill förändra las. Foto: Anders Weihe/ Pressbild Teknikföretagen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsrelaterade problem kommer inte kunna lösas genom turordningsjusteringar i LAS. Det menar förhandlingschefen på Teknikföretagen, Anders Weihe, som röstar för att arbetsgivarna själva ska ha makten över vilka som ska sägas upp.

Under torsdagen skrev Arbetsvärlden om Anders Weihes åsikter kring turordningsjusteringarna inom LAS. Weihe är själv förhandlingschef på Teknikföretagen och menar att arbetsgivarna borde få makten att själva bestämma vilka som ska sägas upp. Då på premisserna att avgångsvederlag bestäms utifrån arbetstiden. 

Arbetsgivare vill inte nyanställa

Som det ser ut i den rådande arbetsmarknaden vågar arbetsgivare inte nyanställa på grund av svårigheterna som kommer vid uppsägning. Samtidigt vill färre arbetstagare byta jobb grundat i att de inte vill hamna sist i turordningen.

Anders Weihe menar att det är denna problematik som arbetsmarknaden möts av med den nuvarande utformningen av LAS. Han menar att sist-in-först-ut principen bör slopas för att lämna plats åt arbetsgivarna som ska få mer frihet i valet om vilka arbetstagare man får säga upp.

Arbetsmarknaden ser inte ut som förr

Weihe menar vidare att LAS regler inte stämmer överens med hur arbetsmarknaden ser ut idag. Tidigare generationer tog ett jobb i ung ålder och jobbade kvar till pensionen. Idag ser klimatet annorlunda ut och LAS bör utvecklas med det istället för att premiera långa anställningar.

De långa anställningarna skapar enligt honom en stel arbetsmarknad för både arbetsgivare och arbetstagare. Inte heller provanställningen på sex månader räcker då många företagare har delat med sig av erfarenheten att många anställdas beteende förändras efter prövoperioden.

LAS behöver göras arbetsgivarvänlig

LAS behöver alltså enligt Anders Weihe förändras och göras mer arbetsgivarvänlig genom att införa ett system som ger dem makten att bestämma vilka som ska bli mål för uppsägning. Avgångsvederlaget ska bestämmas utifrån arbetstiden vilket betyder att ju längre man har arbetat på en arbetsplats desto högre blir avgångsvederlaget. 

För att ett sådant system ska fungera menar Weihe att skyddssystemen behöver utvecklas för att underlätta omställningen ytterligare. Till exempel genom att ge möjlighet till personer som önskar ta sig in i nya branscher att finansiera sina studier med a-kassa.